O Trójmorzu na forum ONZ

Autor: dr Tomasz Teluk
Podziel się tym wpisem:

Z inicjatywy Polski przegłosowano dokument, którego podstawą jest Inicjatywa Trójmorza. Rezolucja dotyczy budowania odporności poprzez tworzenie regionalnych rozwiązań infrastrukturalnych.

Dokument, który negocjował nasz kraj to doświadczenia Inicjatywy Trójmorza, zwłaszcza w dziedzinie transportu, informacji oraz energetyki. Nosi on nazwę: „Budowanie globalnej odporności i promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez regionalne i międzyregionalne połączenia infrastrukturalne”. Mówi o konieczności budowania ponadnarodowych sieci, aby wzmocnić odporność poszczególnych państw na kryzysy.

  • Negocjacyjny sukces Polski pozwolił na opracowanie i przyjęcie tekstu, który stanowić będzie dokument bazowy i inspirację dla działań instytucji i agend systemu Narodów Zjednoczonych, międzynarodowych instytucji finansowych takich jak Bank Światowy oraz państw członkowskich – powiedział ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski.
  • Jestem dumny, że to Polska zainicjowała prace nad przyjętą w środę przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją o rozwoju połączeń infrastrukturalnych. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do poparcia tego aktu przez wszystkich członków ONZ – podkreślił z kolei prezydent Andrzej Duda.

Polska zwróciła uwagę, że niezależna, elastyczna infrastruktura pozwala łatwiej przetrwać kryzysy takie jak pandemia czy konflikt zbrojny. Jest to koncepcja solidarnego, globalnego rozwoju, który łączy inwestycje oraz bezpieczeństwo, tak, aby zwiększać odporność na zawirowania rynków oraz pojawiające się niebezpieczeństwa dla dobrobytu i pokoju.

Nasz kraj podzielił się swoimi doświadczeniami z rejonu Trójmorza i próbuje zainspirować inne regiony świata. Model funkcjonowania projektów Inicjatywy może stać się wzorcem dla innych krajów. Dokument ma przeciwdziałać monopolizacji poszczególnych sektorów, sprzyjać dywersyfikacji, a przede wszystkim uwolnić słabsze państwa od niebezpieczeństwa nacisków politycznych i gospodarczych przez agresywne reżimy autorytarne.

fot. twitter/@onlydjole

Skip to content