Opozycja w Macedonii Północnej blokuje drogi

Autor: Jakub Lachert
Podziel się tym wpisem:

Główna partia opozycyjna w Macedonii Północnej VMRO DPMNE zapowiedziała kontynuację blokad dróg w stołecznym Skopie do czasu, aż premier Zoran Zaev przedstawi jasną deklarację o niepodejmowaniu rozmów z Bułgarią na temat konfliktu dot. historii i dziedzictwa kraju.

Opozycja uważa że rząd prowadzi tajne rozmowy ze stroną bułgarską dotyczące szeregu postulatów Sofii przedstawionych w 2019 roku.

Konflikt na linii Sofia-Skopje

Konflikt pomiędzy Bułgarią a Macedonią Północną ma przede wszystkim kontekst europejski. Sofia wyraziła weto w sprawie podjęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną na skutek niewywiązania się Skopie z porozumienia o przyjaźni, dobrym sąsiedztwie i współpracy. Vlado Misajlovski, wiceprzewodniczący partii VMRO DPMNE, stwierdził, że nie jest przeciwko integracji europejskiej jednak nie może być ona okupiona utratą tożsamości narodowej. Bułgarska administracja postuluje między innymi żeby określić język macedoński jako dialekt języka bułgarskiego.

Zachowanie opozycji pod przywództwem VMRO DPNE nie jest zaskakujące, ponieważ ta partia sprzeciwiała się również kompromisowi w sprawie nazwy państwa, który został osiągnięty pomiędzy Grecją a Macedonią Północną w 2018 roku za rządów również Zorana Zaeva. Za rządów Premiera Gruevskiego z VMRO DPNE w latach 2006 – 2016 nastąpił regres w relacjach z Unią Europejską. Polityk ten próbował budować swoja pozycję w oparciu o nacjonalizm macedoński, który wykluczał inne grupy narodowościowe, chociażby Albańczyków. Partia ta w ramach opozycji prowadziła kampanie wyborcze opierając się na dziedzictwie narodowym Macedończyków, które miałoby być zagrożone przez zewnętrzne siły – głównie Bułgarię i Grecję.

Co z proeuropejskim kursem Macedonii Północnej?

Utrzymywanie się nieprzejednanego kursu dyplomacji bułgarskiej wobec Macedonii Północnej osłabia proeuropejskie siły w tym państwie, w którym możliwości rozgrywania polityki za pomocą haseł nacjonalistycznych są znaczne. Dodatkowym elementem zewnętrznym, który może prowadzić do zmiany kursu w polityce międzynarodowej bałkańskiego państwa, jest dezinformacja rosyjska.

Za pomocą antybułgarskich haseł mogą dojść do władzy ugrupowania, które zrezygnują z europejskich aspiracji Macedonii Północnej na rzecz odbudowy tożsamości macedońskiej. Stąd jedynym rozwiązaniem byłoby wycofanie Bułgarii z weta wobec rozpoczęcia negocjacji ze Skopie. Taka sytuacja jednakże jest mało prawdopodobna biorąc pod uwagę kampanię wyborczą w Bułgarii, a każde ustępstwo wobec żądań wobec Macedonii Północnej byłoby wykorzystywane przez opozycję i przedstawiane jako zdrada narodu bułgarskiego.

Skip to content