Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Orlen chce zwiększyć możliwości importu gazu

Podziel się tym wpisem:

Spółka poinformowała, że obecnie bada możliwości zwiększenia zdolności importu LPG, przy jednoczesnej dywersyfikacji kierunków dostaw surowca.

W informacji dla PAP, Orlen wskazał, że podstawą do zwiększania zdolności jest współpraca z Grupą Azoty dot. rozwoju portu w Policach, który miałby być bazą w całym przedsięwzięciu. „Trwają prace nad przygotowaniem koncepcji programowo-przestrzennej, która ma zostać przedstawiona w najbliższych miesiącach” – odpowiedział Orlen.

Koncern zaznaczył, że projekt jest dopiero w fazie powstawania. „Orlen analizuje możliwości zwiększenia zdolności importu LPG i większej dywersyfikacji kierunków dostaw tego paliwa” – dodała spółka.

Wyniki

Zgodnie z raportem POGP (Polskiej Organizacji Gazu Płynnego), w I półroczu 2023 roku, gaz LPG do Polski był dostarczany głównie drogą kolejową – 53,2 proc. Transportem morskim – 34,6 proc., a drogowym – 8,6 proc. Według POGP w I połowie 2023 r. struktura zaopatrzenia polskiego rynku w LPG kształtowała się następująco:

„Produkcja wyniosła 228 tys. ton, co pokrywa 15 proc. zapotrzebowania, pozostałą część stanowi import. Największym dostawcą pozostała Rosja, której udział w strukturze importu wzrósł nieznacznie z 48,7 proc. do 50,1 proc.” w porównaniu z I połową 2022 r. – podano w raporcie organizacji branżowej.

Wciąż utrzymuje się jednak „mocna pozycja dostaw rosyjskich”. Jak wyjaśniono w raporcie, wynika to z trzech elementów: „połączeń logistycznych i dostępności terminali na wschodniej granicy, konkurencyjnej ceny (w 2023 r. średnio o 1/6 niższej, niż z kierunków alternatywnych) oraz dominującej roli autogazu na polskim rynku LPG, co oznacza stabilny popyt na rosyjską mieszankę”. POGP zwraca uwagę, że o ile w pierwszej połowie roku 2022 r. dostawy LPG z Rosji wykazywały trend malejący, od jesieni do końca sezonu grzewczego ponownie wzrosły, notując szczyt w marcu 2023 r., kiedy sprowadzono do Polski blisko 140 tys. ton surowca.

Tomasz Hinc podkreślił w maju br., że Grupa Azoty wybudowała i już użytkuje w Policach własny gazoport z dużymi zbiornikami na propan i etylen.

„Prowadzimy zaawansowane rozmowy z innymi spółkami skarbu państwa m.in. z KGHM na temat dużej rozbudowy portu, czy też z PKN Orlen na temat budowy kolejnych zbiorników w porcie” – informował wówczas w rozmowie z PAP, prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

pap/orlen

Fot. Image by fanjianhua on Freepik

Skip to content