Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

PGE: w czerwcu chcemy podpisać umowę inwestycyjną z NFOŚiGW na „Młoty”

Autor: Redakcja
Podziel się tym wpisem:

Z końcem czerwca PGE (Polska Grupa Energetyczna) ma podpisać umowę inwestycyjną z NFOŚiGW (Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Przedmiotem umowy ma być budowa elektrowni szczytowo-pompowej „Młoty” – poinformował w rozmowie z PAP prezes spółki Wojciech Dąbrowski.

Prezes PGE przekazał, że treść umowy inwestycyjnej jest już uzgodniona.

„Pod koniec czerwca chcemy ją podpisać. Mamy też ukończone studium wykonalności dla tej inwestycji” – poinformował Dąbrowski.

Zgoda na koncentrację

„Zgoda na koncentrację umożliwi podpisanie z NFOŚiGW umowy inwestycyjnej na finansowanie tej inwestycji. Dzięki temu, po uzyskaniu wyników studium wykonalności w drugim kwartale 2023 r. i podjęciu decyzji o realizacji inwestycji, będziemy mogli sprawnie przystąpić do kolejnych kroków przygotowawczych, a następnie realizacji inwestycji. Zgodnie z harmonogramem, ukończenie inwestycji planowane jest na 2030 r.” – wskazywał wówczas szef PGE.

Pod koniec kwietnia b.r. UOKiK wydał zgodę na „odpłatne objęcie przez NFOŚiGW udziałów w spółce PGE Inwest 12”. To ona odpowiada za budowę elektrowni szczytowo-pompowej „Młoty” w gminie Bystrzyca Kłodzka na Dolnym Śląsku.

PGE oraz NFOŚiGW dokapitalizują spółkę celową Inwest 12, tak, że w konsekwencji Polska Grupa Energetyczna zachowa 51 proc. a NFOŚiGW obejmie 49 proc. udziałów w spółce – pisze PAP.

Elektrownia szczytowo-pompowa

Planowana inwestycja to łączna moc ponad 1000 MW oraz najbardziej zaawansowany projekt budowy tego rodzaju w naszym kraju. Budowa oraz projekt bazują na rozpoczętych w latach 70-tych pracach górniczych, zawieszonych na początku lat 80. ubiegłego wieku.

Chęć dokończenia inwestycji było już rozważane przez samorząd w drugiej dekadzie XXI w. Ponadto inwestycja została ujęta w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, a także w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.

W ramach inwestycji mają powstać dwa zbiorniki wodne, które dodatkowo pełniłyby funkcję przeciwpowodziową na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, elektrownia zostanie podłączona do krajowego systemu linią 400 kV.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w PGE niecałe 61 proc. akcji.

fot. twitter/@Grupa_PGE

Skip to content