PGE zbuduje największy magazyn energii w Europie

Autor: Redakcja
Podziel się tym wpisem:

Projekt magazynu energii PGE w Żarnowcu o mocy powyżej 200 MW, uzyskał pierwszą w Polsce promesę koncesji na magazynowanie energii elektrycznej w wielkoskalowym elektrochemicznym magazynie energii. Jest to unikalny na skalę europejską projekt.

Promesa została wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Grupa PGE pracuje obecnie nad budową największego na kontynencie magazynu energii. Projekt ten – jako pierwszy w naszym kraju – otrzymał promesę koncesji na magazynowanie energii.

Jak informuje Grupa, celem strategicznym PGE jest posiadanie 800 MW nowych instalacji magazynowania energii w Polsce w 2030 roku.

Instalacje zapewnią bezpieczną integrację systemową nowych odnawialnych źródeł energii, przyczynią się do stabilizacji systemu elektroenergetycznego oraz poprawią bezpieczeństwo energetyczne kraju – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Projekt magazynu energii w Żarnowcu wpisuje się w cele Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie lepszej integracji energii elektrycznej z OZE oraz ograniczenia wykorzystania wysokoemisyjnych jednostek konwencjonalnych – dodaje.

Przedsięwzięcie PGE, zakładające budowę wielkoskalowego Bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej (dalej: BMEE) przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej (dalej: ESP) Żarnowiec o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh, jest jednym z największych tego typu projektów na całym Starym Kontynencie.

W czerwcu b.r. projekt uzyskał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, będącą niezbędnym krokiem w drodze kontynuacji projektu. Ponadto, projekt uzyskał pierwszą w Polsce promesę koncesji na magazynowanie energii elektrycznej.

Potencjał na innowacyjną instalację hybrydową w Żarnowcu

To projekt, który połączy istniejącą ESP Żarnowiec o mocy 716 MW z BMEE o mocy nie mniejszej niż 200 MW i pojemności ponad 820 MWh. W wyniku połączenia uzyskana zostanie instalacja hybrydowa o mocy co najmniej 921 MW i pojemności ponad 4,6 GWh. Odpowiada to mocy największych konwencjonalnych bloków w Polsce. „Instalacja będzie w stanie świadczyć pełen zakres regulacyjnych usług systemowych, posłużyć do „odbudowy” systemu energetycznego lub zasilić energią około 200 tysięcy domów przez okres co najmniej 5 godzin (przy średnim obciążeniu 5 kW na dom)” – przekazała w swoim komunikacie Grupa PGE.

„W pierwszym kwartale 2022 roku planowany BMEE został wpisany do rejestru Rynku Mocy, a prowadzone już wcześniej prace projektowe doprowadziły
do uzyskania dla niego warunków przyłączenia do sieci przesyłowej” – informuje Grupa.

Co więcej, BMEE będzie pełnił funkcję „bilansowania technicznego i handlowego dla niestabilnych źródeł energii odnawialnej tj. lądowych i morskich farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych należących do Grupy PGE”.

„Prace nad projektem realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Skala, funkcjonalność, położenie i znaczenie tego projektu dla Krajowego Systemu Energetycznego (dalej: KSE) oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii pozwala stwierdzić, że jest to projekt innowacyjny nie tylko na skalę kraju, ale również Europy” – podkreśla w komunikacie PGE. Projekt ubiega się również o dotacje od Komisji Europejskiej, jednocześnie poszukując partnerów biznesowych, w celu sfinansowania inwestycji.

Hub energetyczny ze wsparciem magazynu energii

Lokalizacja inwestycji znajduje w odległości ok. 10 km od Morza Bałtyckiego, na którym PGE już posiada trzy decyzje lokalizacyjne umożliwiające budowę morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 3,5 GW.

„Ok. 30 km od ESP Żarnowiec i planowanego magazynu energii znajduje się należąca do Grupy PGE Farma Wiatrowa „Lotnisko” o mocy ok. 100 MW z potencjałem rozbudowy o kolejne 140 MW w tym m.in. o wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne” – podaje PGE.

Powyższe aktywa zostaną połączone z KSE poprzez stację elektroenergetyczną „Żarnowiec” 400/110 kV, która znajduje się ok. 2 km od ESP Żarnowiec i BMEE oraz stację elektroenergetyczną „Choczewo” 400 kV budowaną na potrzeby morskich farm wiatrowych w niedalekiej odległości (ok.15-20 km) od stacji Żarnowiec.

„Połączenie wymienionych jednostek w jednym obszarze KSE umożliwi integrację zielonej energii elektrycznej wytworzonej w tych aktywach oraz zwiększy ich elastyczność i sterowalność.  Potencjał planowanej instalacji hybrydowej może również okazać się pomocny dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski i krajów Bałtyckich. Będzie mieć również wpływ na konkurencyjność rynków energii oraz synchronizację systemów energetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej poprzez projekt Harmony Link, będący międzysystemowym połączeniem do wymiany energii elektrycznej między Litwa i Polską. Dzięki temu połączeniu system elektroenergetyczny Litwy zostanie połączony z polskim systemem za pomocą podmorskiego kabla o długości 330 kilometrów między stacjami elektroenergetycznymi w Żarnowcu i Dorbianach na Litwie” – podsumowuje Grupa PGE.

Artykuł sponsorowany

Skip to content