PGNIG dopuszczone do postępowania certyfikacyjnego w sprawie Nord Stream 2

Autor: Jakub Lachert
Podziel się tym wpisem:

Niemiecki regulator BNetZA rozpoczął 8 września rozpatrywanie wniosku Nord Stream 2 AG (właściciela gazociągu) o certyfikowanie w modelu niezależnego operatora systemu  przesyłowego (ITO). Do tego postępowania zostały dopuszczone dwa podmioty: PGNIG oraz zależna od niej niemiecka spółka PST GmbH, które stoją na stanowisku że Nord Stream 2 AG nie spełnia wymogów certyfikacji w systemie ITO.

BNetZA ma 4 miesiące na przeprowadzenie postępowania i w tym okresie PGNIG i PST GmbH chcą wymóc na właścicielu Nord Stream 2 stosowanie się do wymogów dostępu do gazociągu stron trzecich oraz do wymogów dotyczących  rozdzielenia finansowego.

Obie spółki podkreślają że, ewentualne rozpoczęcie działalności gazociągu przed zakończeniem rozpatrywania wniosku przez BNetZA będzie złamaniem prawa niemieckiego i unijnego.

Niemieckie prawodawstwo po stronie polskich spółek

Postępowanie certyfikacyjne odbywa się przez niemiecki organ BNetZA z jednoczesnym udziałem Komisji Europejskiej, która opiniuje projekt decyzji niemieckiego regulatora. Niemiecka PST GmbH zastrzegła sobie podjęcie wszelkich kroków prawnych wobec Nord Stream 2 AG w przypadku podjęcia działalności bez wcześniejszej certyfikacji.

Spółka Nord Stream 2 AG podlega regulacjom UE o czym zadecydował niemiecki sąd w Dusseldorfie, który podzielił argumentację PGNiG i PST GmbH że ten projekt energetyczny nie może podlegać derogacji wobec prawa unijnego.

Skip to content