PGNIG łączy się z PKN Orlen

Autor: Redakcja
Podziel się tym wpisem:

Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o połączeniu z PKN Orlen. Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki za połączeniem oddano ponad 99,99 proc. głosów. Decyzja oznacza, że „wielkimi krokami zbliżamy się do wzmocnienia największego w tej części Europy koncernu multienergetycznego” – przekazał Obajtek. „Dzięki połączeniu PKN Orlen z PGNiG, a wcześniej dzięki fuzji z Lotosem i Energą stworzymy Grupę, która zagwarantuje Polsce bezpieczeństwo energetyczne, klientom jeszcze lepszą i bardziej atrakcyjną ofertę, a akcjonariuszom stabilny zysk” – ocenił prezes PKN Orlen.

„Dzięki połączeniu PKN Orlen z PGNiG i wcześniejszym fuzjom, powstanie grupa, która zagwarantuje Polsce bezpieczeństwo energetyczne, klientom – lepszą ofertę, a akcjonariuszom stabilny zysk” – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Jak podkreślił, spółka taka jak PKN Orlen, aby się rozwijać i skutecznie konkurować na rynku, nie może działać tylko w ramach sektora paliwowo-rafineryjnego, jak np. 10-20 lat temu. „Konieczne są akwizycje, które integrują najważniejszych graczy tworząc synergię biznesową, która m.in. polega na tym, że każda ze spółek daje coś sobie nawzajem. Dzięki temu w obszarach, w których działała jest w stanie zaoferować klientowi więcej, lepiej, a często i taniej” – wskazał Obajtek. Według niego, wejście PGNiG do zintegrowanej Grupy oznacza też większą gwarancję stabilnych dostaw surowców, w tym gazu, a w konsekwencji połączenie spółek przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, które jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Połączenie spółek

„Już zidentyfikowaliśmy szereg obszarów, wokół których możemy zbudować centra kompetencyjne PGNiG i są to m.in. poszukiwania i wydobycie węglowodorów, dystrybucja i magazynowania gazu oraz wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej” – zaznaczył prezes Obajtek.

Uchwała przewiduje połączenie spółki z PKN Orlen poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG, obejmującego wszystkie aktywa i pasywa na PKN Orlen w zamian za akcje, które PKN Orlen wyda akcjonariuszom spółki zgodnie z postanowieniami planu połączenia spółek. Plan ten przewiduje, że w zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu.

PAP/Orlen/PGNIG

fot. twitter/

Skip to content