Podpisano memorandum o współpracy NSZZ Solidarność i ukraińskiej KVPU

Podziel się tym wpisem:
Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, i Michaił Wołyniec, przewodniczący Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy, podpisali memorandum o współpracy na rzecz wsparcia ukraińskiej integracji europejskiej, integracji uchodźców na polskim rynku pracy, a także wstępowania do związków zawodowych w Polsce. Jednocześnie zawarto postanowienie o dążeniu do wykluczenia związków, które wspierają wojnę przeciw Ukrainie, z konfederacji związkowych w Europie i na świecie.

NSZZ Solidarność jest pierwszym związkiem zawodowym, który udziela wsparcia bezpośrednio na Ukrainie.

Poniżej pokazujemy wybrane fragmenty memorandum, w których padają deklaracje ścisłej współpracy:

Liderzy Niezależnego i Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy wzywają całą międzynarodową społeczność związkową do okazania solidarności i udzielenia wszelkiego wsparcia dla walczącej Ukrainy, dla Ukrainy broniącej podstawowych europejskich i cywilizacyjnych wartości w imieniu wszystkich krajów Europy.

Ukraina swoimi aspiracjami i działaniami udowodniła, iż jej miejsce jest w rodzinie państw europejskich i finalnie w strukturach Unii Europejskiej. Determinacja Narodu ukraińskiego do samostanowienia i wyrwania się z wielowiekowych, destrukcyjnych wpływów Moskwy jest solą w oku Putina i jedną z przyczyn obecnej wojny. NSZZ „Solidarność” i KVPU deklarują ścisłą współpracę w procesie integracji europejskiej Ukrainy, w ramach wszelkich programów i projektów politycznych i rozwojowych, jakie będą tworzone na drodze pełnej integracji Ukrainy ze zjednoczoną Europą.

Napaść Rosji na Ukrainę zmusiła miliony obywateli, głównie kobiet i dzieci, do ucieczki przed bestialstwem Rosjan, którego dowody widzimy w Buczy, Irpieniu, Mariupolu i wielu innych miastach,  i do emigracji z kraju. Zdecydowana większość tych uchodźców zdecydowała się pozostać tymczasowo w Polsce, znajdując tu zrozumienie, opiekę i możliwość spokojnego życia. NSZZ „Solidarność” i KVPU deklarują współpracę w procesie integracji uchodźców ukraińskich na polskim rynku pracy oraz zachęcają wszystkich obywateli Ukrainy, którzy podejmą pracę w Polsce, do wstępowania do związków zawodowych i wspólnego dbania o właściwe warunki pracy.

Związki zawodowe zobowiązane są do chronienia pokoju i życia w dobrobycie wszystkich pracowników oraz do obrony praw pracowniczych. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której organizacja nazywająca się związkiem zawodowym jawnie wspiera dyktaturę przemocy, agresję i ludobójstwo. NSZZ „Solidarność” i KVPU będą wspólnie działały na rzecz izolacji i usunięcia zależnych od władz Rosji związków zawodowych z wszelkich międzynarodowych struktur związkowych.

W memorandum znalazło się także odniesienie do widma kryzysu żywnościowego:

Agresja Rosji zagraża nie tylko stabilności w Europie, ale może również spowodować wielką klęskę głodu w innych obszarach świata. NSZZ „Solidarność” i KVPU wzywają międzynarodową społeczność związkową do przeciwdziałania skutkom zablokowania eksportu ukraińskiej żywności i okazywania wsparcia wszędzie tam, gdzie swoje piętno odcisną skutki rosyjskiego bestialstwa.

W świecie opiętym siecią globalnych zależności każda wojna jest wojną u naszych granic.

Źródło: Tygodnik Solidarność

Zdjęcie ilustracyjne: Tygodnik Solidarność

Więcej: Marcel Bartczak

Skip to content