Łotwa bliskim sojusznikiem Polski

Podziel się tym wpisem:

Źródło zdjęcia: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Po zakończonym ważnym spotkaniu w Rydze dotyczącym kluczowych projektów energetycznych i inwestycji bilateralnych, minister Jacek Sasin stwierdził, że Łotwa jest jednym z najbliższych partnerów Polski.

Minister aktywów państwowych stwierdził, że spotkanie dotyczyło kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym oraz ze strategicznymi inwestycjami energetycznymi i bankowymi spółek Skarbu Państwa na Łotwie i ze strategicznymi projektami infrastrukturalnymi m.in. Via Baltica. Ministrowi Sasinowi w wizycie towarzyszył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który uczestniczył w spotkaniu z ministrem transportu Łotwy Talisem Linkaitsem.

Minister Sasin odbył również spotkanie z ministrem gospodarki Łotwy Jānisem Vitenbergsem, z którym rozmawiał o inwestycjach offshore na Bałtyku oraz o dostawach gazu ze Stanów Zjednoczonych do portów na Łotwie i w Polsce.

Wspólne cele gospodarcze i strategiczne

Minister Jacek Sasin podkreślał znaczenie stosunków polsko-łotewskich dla bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w tym w szczególności w wymiarze energetycznym. Obydwa państwa działają na rzecz rozbudowy infrastruktury energetycznej niezależnej od Rosji. Jednocześnie ważnym elementem ożywienia relacji gospodarczych będzie ukończenie strategicznych dla Trójmorza inwestycji infrastrukturalnych w postaci: Via Baltica i Rail Baltica.

Skip to content