Polska przyspiesza cyfrowy rozwój. Aplikacja mObywatel na równi z dokumentami

Autor: Redakcja
Podziel się tym wpisem:

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o aplikacji mObywatel – poinformowała KPRP. Dzięki ustawie, dokumenty w formie cyfrowej, znajdujące się w aplikacji, zrównane zostaną z dokumentami tradycyjnymi.

Prezydent podpisał ustawę 14 czerwca.

Wygodne dokumenty

Uchwalona 9 marca ustawa zakłada m.in. wspomniane już zrównanie dokumentów tradycyjnych z cyfrowymi oraz dostępność legitymacji poselskich i senatorskich oraz kart rowerowych w aplikacji mObywtael.

Kancelaria prezydenta podała w informacji o podpisaniu ustawy, że jej celem jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel oraz warunków jej udostępniania i świadczenia usług w ramach tej aplikacji.

Regulacje zawarte w ustawie o aplikacji mobilnej mObywatel zastąpią dotychczasowe przepisy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na podstawie których obecnie funkcjonuje ta aplikacja – wskazała KPRP.

„Korzystanie z aplikacji mObywatel, analogicznie jak to ma miejsce obecnie, będzie dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik aplikacji będzie mógł zrezygnować z jej korzystania poprzez jej odinstalowanie lub unieważnienie certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel” – zaznaczono w materiale.

Mobilny dowód tożsamości

Ustawa ma też doprecyzować warunki wykorzystywania i uznawania w kraju dokumentów elektronicznych, obsługiwanych przez aplikację – która ma służyć jako mobilny dokument tożsamości.

Podstawowym obsługiwanym przy użyciu aplikacji będzie „dokument mObywatel” – wydawany automatycznie na pięć lat jej użytkownikowi i zawierający dane pobrane z Rejestru Dowodów Osobistych i z rejestru PESEL. Na jego podstawie będzie można stwierdzić tożsamość osoby.

Zapisy ustawy mają upowszechnić korzystanie z mLegitymacji przez uczniów i studentów. Ustawa stwarza też możliwość, by np. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi wydanymi dla obywateli.

Jednym z celów ustawy jest też umożliwienie dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne. Przepisy podpisane przez prezydenta mają też ułatwić poświadczanie prawa osób niepełnosprawnych do ulg i zniżek poprzez mobilną legitymację osoby niepełnosprawnej.

Przewidują też udostępnienie mobilnej legitymacji służbowej nauczyciela, mobilnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodów medycznych, czy prawa jazdy.

Ustawa wprowadza zmiany w ponad 30 ustawach i wejdzie w życie co do zasady po 14 dniach od ogłoszenia. Mimo to znaczna część przepisów wejdzie w życie „w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych” – wskazała KPRP w poniedziałkowej informacji.

Obowiązek respektowania dowodu osobistego w aplikacji mObywatel przez banki wejdzie w życie 1 września 2023 r. Elektronicznych dokumentów nie będzie można użyć przy przekraczaniu granicy i wyrabianiu nowego dowodu osobistego.

pap/kprp

fot. twitter/@TVPParlament

Skip to content