Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Polska wydała najwięcej kart pobytu dla Białorusinów w 2020 roku

Podziel się tym wpisem:

W zeszłym roku Białorusini otrzymali 63,5 tys. kart czasowego i stałego pobytu w państwach Unii Europejskiej. Z tego Polska wydała – 50 923 a (druga na liście) Litwa – 7455.

W pozostałych państwach UE te ilości nie przekraczały 1000, np. w Niemczech wydano jedynie 845 kart pobytu dla obywateli białoruskich. Jednocześnie Polska czerwca zeszłego roku do lipca tego roku 12190 wiz humanitarnych pozwalających na podjęcie pracy[1].

Białorusini w Polsce

Białorusini osiedlają się w Polsce z różnych względów, na pewno istotną rolę odgrywa bliskość kulturowa pomiędzy obydwoma krajami. Jednakże o decyzji obywateli białoruskich w Polsce przesądzają również  kwestie materialne. Jak wskazał Aleś Zarembiuk polski rząd przeznaczył znaczne sumy, które przeznaczono między innymi na stypendia dla białoruskich studentów, którzy musieli wyjechać za granicę, finansowe wsparcie białoruskich emigrantów i na rehabilitację dla potrzebujących[2].


[1] https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/wdn-20211102-1

[2] https://www.zachod.pl/341003/zarembiuk-polski-rzad-jako-jedyny-zorganizowal-pomoc-dla-bialorusinow/

Skip to content