Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Polski generał zastępcą dowódcy V Korpusu Armii USA

Autor: Tomasz Teluk
Podziel się tym wpisem:

Generał dywizji Adam Joks będzie zastępcą dowódcy, niedawno przywróconego dowództwa V Korpusu Armii USA, który nadzoruje siły działające wzdłuż wschodniej flanki NATO, poinformowali przedstawiciele USA i Polski.

Gen. Adam Joks został mianowany zastępcą dowódcy dowództwa Fort Knox w stanie Kentucky, które zarządza najbardziej wysuniętą na Wschód jednostką armii USA – kwaterą główną w Poznaniu. Ambasada USA w Polsce stwierdziła w oświadczeniu, że nominacja oznacza pierwszą służbę polskiego generała w strukturze dowodzenia armii USA. Joks będzie służył pod dowództwem generała broni armii amerykańskiej Johna Kolasheskiego,

Utworzenie V Korpusu jest „namacalnym dowodem intensyfikacji stosunków polsko-amerykańskich i umacniania się naszego strategicznego partnerstwa” – podało w oświadczeniu Ministerstwo Obrony Narodowej RP. V Korpus powstał w październiku ubiegłego roku w celu zwiększenia wsparcia dowodzenia i kontroli dla armii amerykańskiej w Europie i Afryce oraz pomocy w zarządzaniu ruchem jednostek rotujących do i z Europy.

Zwiększenie roli Polski w strukturze bezpieczeństwa państw Trójmorza

To wydarzenie bez precedensu, niesłychanie istotne dla bezpieczeństwa krajów Trójmorza. W kolejnych etapach zostanie zwiększona obecność żołnierzy U.S. Army w Polsce do 5,5 tys., a po rozbudowie infrastruktury – nawet do 20 tyś., jeśliby zaistniała taka potrzeba. Usytuowanie stanowiska dowodzenia w Polsce dodatkowo zwiększą rolę naszego kraju w całej strukturze bezpieczeństwa państw Trójmorza.

Gen dyw. Adam Joks przez wiele lat był dowódcą Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Kształcił się m.in. w Niemczech, USA i we Włoszech. Odbył także kurs starszych dowódców w Bałtyckiej Akademii Obrony w Tartu, w Estonii. Otrzymał wiele odznaczeń m.in. Medal Zasługi Litewskich Sił Zbrojnych.

Fot. Sztab Generalny WP/Twitter

Skip to content