Prawa mniejszości w Czarnogórze

Autor: Jakub Lachert
Podziel się tym wpisem:

Rada Europy w swojej rezolucji z 3 czerwca, zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo pogłębienia się podziałów pomiędzy grupami etnicznymi w Czarnogórze. Państwo to jest wieloetniczne, jedynie 45 proc. populacji identyfikuje się jako etniczni Czarnogórcy.

29 proc. populacji jest pochodzenia serbskiego (podział pomiędzy etniczność czarnogórską a serbską ma często wymiar politycznych sympatii). Kolejne grupy to mniejszość bośniacka (muzułmańska) – ok. 11 proc. oraz 5-procentowa populacja albańska.

Rada Europy w swojej rezolucji zwróciła uwagę na niską skuteczność w działaniach władz dotyczących np. przeciwdziałania mowie nienawiści wymierzonej w poszczególne grupy etniczne w mediach społecznościowych. Chociaż mowa nienawiści jest traktowana jako przestępstwo przez kodeks karny to jednak nie istnieje żadna agencja w Czarnogórze, która mogłaby monitorować tego rodzaju działania.

Kwestia praw mniejszości

Jednocześnie w Czarnogórze istnieją również elementy dyskryminujące prawa mniejszości jak prawo zakazujące przedstawiania innych symboli narodowych, jeśli nie występują razem z symboliką narodową państwa. W konsekwencji kary pieniężne wymierzane są  organizatorom wydarzeń kulturalnych np. policja ukarała etnicznych Albańczyków za wywieszenie flagi albańskiej podczas festiwalu w miastach Tuzi i Oros. W lutym tego roku został ukarany mandatem w wysokości 300 euro Serb za posiadanie flagi serbskiej w prywatnym samochodzie.

W Czarnogórze, podobnie jak w pozostałej części Europy, nastąpiło również pogłębienie izolacji społecznej, co w przypadku tego bałkańskiego państw doprowadziło do zamykania się ludzi w obrębie swoich grup etnicznych. Sytuacja nieufności wobec innych przedstawicieli grup etnicznych ma również uwarunkowania ekonomiczne. Przykładem jest chociażby wstrzymywanie finansowania albańskich wspólnot z budżetu centralnego.

Problemy Czarnogóry

Podstawowe przyczyny związane z problemami mniejszości etnicznych w Czarnogórze mają związek z wojną z lat 90. XX wieku w byłej Jugosławii. Chociaż w kraju tym nie toczyły się walki, to jednak bliskość zarówno Albanii i Kosowa oraz Bośni i Hercegowiny, a także występowanie wszystkich tych narodowości na terytorium Republiki Czarnogóry spowodowało narastanie napięć, które są karmione głównie przez działania dezinformacji w mediach oraz pogłębiającego się kryzysu związanego z pandemią Covid-19.

Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na pogarszanie się standardów życia mniejszości w Czarnogórze jest brak bliskiej perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej. Rząd w Podgoricy nie posiada odpowiedniego bodźca politycznego, który zmusiłby go do działań w zakresie poprawy warunków życia poszczególnych grup etnicznych.

Skip to content