Prezes PGE spotkał się z ambasadorem Ukrainy. Spółka deklaruje gotowość do wsparcia przy odbudowie Ukrainy.

Autor: Redakcja
Podziel się tym wpisem:

Dziś prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Wojciech Dąbrowski, spotkał się z ambasadorem Ukrainy w Polsce, Andrijem Deszczycą. Oprócz pomocy udzielonej Ukrainie przez PGE, tematem rozmów było również wsparcie PGE w utrzymaniu ciągłości dostaw energii, a także pomoc przy odbudowie ukraińskiej sieci energetycznej po zakończeniu wojny.

Podczas spotkania ambasador Ukrainy podziękował prezesowi Dąbrowskiemu za okazaną przez Grupę PGE pomoc:

Serdecznie dziękuję za wsparcie dla Ukraińców w czasie ciężkiej próby, jaką jest wojna, za pomoc w dostawach energii na obszary, które ucierpiały wskutek działań okupantów oraz za gotowość do współpracy na rzecz odbudowy Ukrainy po naszym zwycięstwie.”

Andrij Deszczyca, Ambasador Ukrainy w Polsce

Wsparcie humanitarne udzielone przez PGE Polską Grupę Energetyczną

PGE Polska Grupa Energetyczna od samego początku konfliktu wspiera Ukrainę poprzez działania na rzecz bezpośredniej pomocy uchodźcom, wsparcie organizacji i instytucji dającym im schronienie, a także poprzez pomoc w kompletowaniu transportów humanitarnych wysyłanych na Ukrainę.

Fundacja PGE przeznaczyła blisko 800 tys. złotych na bieżącą pomoc uchodźcom przybywającym do Polski oraz na pomoc humanitarną wysyłaną na tereny objęte działaniami wojennymi.

PGE wsparła również zakup trzech w pełni wyposażonych namiotów pneumatycznych, które powiększyły bazę noclegową dla uchodźców przybywających do Lwowa i Truskawca, a także udostępniła miejsca noclegowe w swoim Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Energetyk: w Nałęczowie, gdzie schronienie znalazło 120 członków rodzin ukraińskich energetyków uciekających przed wojną.

Wsparcie w utrzymaniu ciągłości dostaw energii i odbudowy infrastruktury energetycznej

Grupa wsparła również ukraiński sektor energetyczny przekazując na teren Ukrainy agregat prądotwórczy oraz materiały niezbędne do zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej (m.in. przewody i transformatory) i odtworzenia zniszczonej infrastruktury. Większość wschodniej Ukrainy pozostaje bez prądu. Dotyczy to nie tylko urzędów czy gospodarstw domowych, ale również szpitali, przepompowni wody, i innych placówek publicznych, w których chronią się obywatele Ukrainy.

W informacji prasowej Grupy PGE opublikowanej po spotkaniu czytamy: „Agregat o mocy 410 kVA pozwoli na ciągłe zasilanie szpitala, miejskiego ujęcia wody bądź 600 osobowego osiedla mieszkalnego. Sprzęt został przekazany energetykom z Ukrainy za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dodatkowo na specjalny wniosek gminy Ustrzyki Dolne w województwie podkarpackim, PGE wybudowała tymczasową linię niskiego napięcia, zasilającą w energię elektryczną namioty na przejściu granicznym w Krościenku, w których znajdują się punkty z pomocą medyczną, posiłkami i pomieszczenia do odpoczynku dla uchodźców.” [1].

Prezes Dąbrowski wyraził solidarność z Ukrainą i jej obywatelami, a także zadeklarował pełną współpracę na rzecz przywrócenia funkcjonalności infrastrukturze energetycznej:

Jesteśmy całym sercem z walczącą Ukrainą. Od początku wojny wspieramy naszych sąsiadów w tym trudnym dla nich czasie, organizujemy pomoc dla przybywających do Polski uchodźców i na pewno nie zostawimy Ukrainy bez pomocy po zakończeniu wojny. PGE posiada doświadczenie oraz kompetencje niezbędne w budowie i obsłudze sieci energetycznych. Po zakończeniu wojny na Ukrainie pracownicy PGE Dystrybucja stanowiliby cenne wsparcie przy odbudowie infrastruktury dystrybucyjnej. Deklarujemy pełną współpracę w przywracaniu niezawodnych dostaw energii elektrycznej do ukraińskich gospodarstw domowych i odbudowującej się ukraińskiej gospodarki. 

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Artykuł sponsorowany

_____________________________________________________________________

[1] Informacja Prasowa, PGE Polska Grupa Energetyczna, 24 maja 2022.

Skip to content