Prezydent RP Andrzej Duda: silne Trójmorze jednym z priorytetów II kadencji

Podziel się tym wpisem:

– Jestem przekonany, że Europa Środkowo-Wschodnia, dzięki sukcesowi gospodarczemu ostatnich lat, stanie się kołem zamachowym dla gospodarczej odbudowy Wspólnoty w najbliższych latach. Jeśli nam się to uda, a mocno wierzę, że tak się stanie, to sukces Trójmorza będzie promieniował zarówno na Zachód, jak i na Wschód naszego regionu – mówił prezydent Andrzej Duda w orędziu do szefów misji dyplomatycznych akredytowanych w Polsce.

Z uwagi na pandemię koronawirusa nie odbyło się noworoczne spotkanie Prezydenta RP z korpusem dyplomatycznym. Andrzej Duda zwrócił się więc do szefów placówek dyplomatycznych w Polsce z orędziem, które opublikowano także na stronie KPRP.

Bezpieczeństwo, energetyka, gospodarka

Andrzej Duda mówił do dyplomatów, że zamierza „kontynuować działania, które będą w dalszym ciągu służyć wzmacnianiu bezpieczeństwa Polski, zarówno w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i poprzez współpracę dwustronną”. W tym kontekście wyraził uznanie dla deklaracji prezydenta USA Joe Bidena, dotyczącej zaangażowania Waszyngtonu w bezpieczeństwo Europy oraz zobowiązań wynikających z piątego artykułu traktatu NATO.

Prezydent RP powiązał kwestie bezpieczeństwa z gospodarką. – Musimy myśleć o tworzeniu bezpiecznych, regionalnych łańcuchów współpracy w obszarach strategicznych dla bezpieczeństwa naszych państw i obywateli – zaznaczył. Andrzej Duda wskazał też na współpracę energetyczną, „dla której najważniejszym zadaniem jest zagwarantowanie możliwości wyboru poprzez dywersyfikację dostaw surowców, a także poprzez dywersyfikację nowego miksu energetycznego”.

„Chodzi o budowę silnego Trójmorza”

– Wspomniane przed chwilą priorytety prowadzą do kolejnego zadania, któremu będę chciał poświęcić szczególną uwagę w trakcie II kadencji. Chodzi o budowę silnego regionu Inicjatywy Trójmorza w ramach Unii Europejskiej – zaznaczył prezydent w orędziu do dyplomatów.

Jak wskazał, popandemiczna odbudowa będzie oparta o inwestycje – unijne, publiczne i prywatne. W opinii prezydenta, „znakomicie wpisują się” to priorytety Inicjatywy oraz jej „dotychczasowe osiągnięcia”. Jako przykład wymienił powołanie do życia Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza.

„Sukces Trójmorza będzie promieniował”

Głowa polskiego państwa wyraziła przekonanie, że Europa Środkowo-Wschodnia „stanie się kołem zamachowym dla gospodarczej odbudowy Wspólnoty w najbliższych latach”. – Jeśli nam się to uda, a mocno wierzę, że tak się stanie, to sukces Trójmorza będzie promieniował zarówno na Zachód, jak i na Wschód naszego regionu – podkreślił Andrzej Duda.

W swoim orędziu polityk przekonywał, że przed państwami regionu stoi „historyczna szansa”, by to od nich wyszedł „impuls do dalszego rozwoju Unii wolnych narodów i równych państw”. Zaznaczył też, że chciałby, aby „dzisiejsza zewnętrzna granica Trójmorza nie pozostała na zawsze zewnętrzną granicą świata zachodnich wartości oraz instytucji”. Wskazał, że Warszawa optuje za polityką „otwartych drzwi” dla krajów zrzeszonych w inicjatywie Partnerstwa Wschodniego, a także regionu Bałkanów Zachodnich.

Skip to content