Autor: dr Tomasz Teluk

Rail Baltica kluczowe dla obronności UE

Podziel się tym wpisem:

Projekt Rail Baltica zyskał priorytetowe znaczenie strategiczne, dlatego Komisja Europejska sfinansuje 85 proc. tego projektu kolejowego. „Musimy zbliżyć kraje bałtyckie i Finlandię do UE także w celach wojskowych. Oddziały i sprzęt wojskowy powinny mieć możliwość szybkiego przemieszczania się do UE, aby zapewnić obronę UE i NATO. Ten punkt staje się istotny, gdy Finlandia i Szwecja przystępują do NATO” – przyznała Catherine Trautmann, europejski koordynator Korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne-Bałtyk.

Trautmann przyznała, że wojna na Ukrainie zmieniła postrzeganie tej inwestycji, która z regionalnego projektu Inicjatywy Trójmorza stała się kluczowym projektem dla bezpieczeństwa całej. Unii. „Teraz sytuacja się zmieniła – czynnikiem jest geopolityka. To jest oczywiste dla wszystkich. Kraje bałtyckie i Finlandia muszą być lepiej połączone z resztą UE nie tylko dla rozwoju i dobrobytu, ale także dla pokoju i bezpieczeństwa” – powiedziała.

KE przeznaczyła latem dodatkowe 357 mln euro na ten cel. Całość inwestycji szacowana jest na 7 mld euro. Trasa kolejowa Rail Baltica połączy kraje bałtyckie i Polskę. Pociągi towarowe będą mogły jeździć po niej z prędkością 120 km/h a pasażerskie z dwukrotnie większą. Będzie miała długość 870 km i zwiększy zdolności obronne państw Trójmorza.

Infrastruktura kolejowa ma kluczowe znaczenie dla transportu w sytuacjach kryzysowych. Wcześniej pojawiały się głosy, że nie nadąża ona z ekspansją NATO na Wschód. Narzekano na szerokie tory, niską przepustowość i słabe drogi. Wszystkie czynniki poważnie osłabiałyby mobilność wojsk. Dlatego UE nadała priorytet transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i projektom Rail Baltica, CPK czy połączeniu międzysystemowym V4 HSR.

Jeśli chodzi o prace na odcinku polskim to przebiegają one bardzo dynamicznie. Rozbudowane jest połączenie Czyżew-Białystok. Budowane są nowe stacje i przystanki. Nad torami powstają dwupoziomowe skrzyżowania. Z kolei w Suwałkach zaprojektowano tunele dla aut, które będą przebiegać pod torami. Rozbudowany zostanie dworzec kolejowy, wokół którego powstaną parkingi. Stacja towarowa zostanie natomiast przeniesiona z centrum na obrzeża, do której zostaną poprowadzone nowe drogi dojazdowe.

fot. Twitter/@RailBaltica

Skip to content