Autor: Jakub Lachert

Raport bułgarskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego

Podziel się tym wpisem:

W tym tygodniu został opublikowany coroczny raport (za rok 2020) bułgarskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (DANS) dotyczący zagrożeń zewnętrznych dla bezpieczeństwa państwa. W raporcie stwierdzono, że poziom bezpieczeństwa w roku 2020 był podobny jak w uprzednich latach. W ramach działań DANS podano trzy przypadki działań rosyjskich dyplomatów, którzy próbowali uzyskać dostęp do tajemnic państwowych.

Konsekwencją tych działań było wydalenie 11 cudzoziemców z terytorium Bułgarii i wpisanie ich na listę persona non Grata w Republice Bułgarii.

Zakazy wjazdu dla kilku obcokrajowców

W raporcie znalazły się również informacje dotyczące kolejnej działalności terrorystycznej. 8 obcokrajowców ze względu na podejrzenie działalności terrorystycznej otrzymało zakaz wjazdu na terytorium Bułgarii. W raporcie DANS podkreślono także, że w okresie pandemii COVID-19 zaobserwowano obniżenie aktywności skrajnych organizacji, zarówno prawicowych, jak i lewicowych. Odnotowano 1590 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy z Bułgarią.

W kwestiach związanych z bezpieczeństwem finansowym w Bułgarii nie odnotowano większych nieprawidłowości. DANS podkreśla, że głównym problemem może okazać się zagrożenie z niewypłacalnością kredytobiorców ze względu na niestabilną sytuację ekonomiczną.

W sferze zagrożeń gospodarczych dla państwa nadal dużym zagrożeniem są straty skarbu państwa wycenione przez DANS na 510 mln BGK (ok 260 mln euro), które wynikają przede wszystkim z działalności przestępczej, a w szczególności oszustw podatkowych i korupcji.

Problemy Bułgarii: przestępczość i korupcja

Raport DANS przedstawia sytuację w Bułgarii, która nie odbiega od tej w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Wyzwania dla państw wspólnoty koncentrują się głównie na wyjściu z kryzysu ekonomicznego spowodowanego pandemią.

Dla gospodarki Bułgarii dużym zagrożeniem nadal pozostają negatywne zjawiska związane z korupcją oraz działalność organizacji przestępczych, która przynosi znaczne straty państwu.

W kwestiach związanych z działalnością obcej agentury, w tym rosyjskiej w Bułgarii, raport ten nie uwzględnia wydarzeń z kwietnia tego roku, w którym bułgarskiemu kontrwywiadowi udało się rozbić siatkę szpiegowską, dla której pracowało 6 obywateli Bułgarii. Głównym celem Rosjan było zdobycie informacji dotyczących obiektów NATO na terytorium Bułgarii. Bułgaria jest ważnym państwem dla agentury rosyjskiej, ponieważ jest członkiem NATO oraz Unii Europejskiej.

Skip to content