[RAPORT] | Fotowoltaika w Polsce. Jak rozwija się i jaką rolę odgrywa?

Autor: Redakcja
Podziel się tym wpisem:

W strukturze OZE dominuje obecnie fotowoltaika. W maju moc tej zainstalowanej w naszym kraju przekroczyła 10,2 GW. Większość mocy, bo aż 7,8 MW to prosumenckie instalacje na dachach domów.

Sposób i rola rozwoju fotowoltaiki w Polsce

W strukturze OZE dominuje obecnie fotowoltaika. W maju moc tej zainstalowanej w naszym kraju przekroczyła 10,2 GW. Większość mocy, bo aż 7,8 MW to prosumenckie instalacje na dachach domów.

Jak wynika z raportu Instytutut Energetyki Odnawialnej dot. Fotowoltaiki w Polsce (dane na maj 2022), największy wpływ na rozwój tego sektora, mają unijne dyrektywy.

Kluczową inicjatywą w realizacji większości założeń Wspólnoty ma być European Solar Rooftop Initiaive, która przewiduje stopniowe wprowadzanie prawnego obowiązku montowania paneli PV na dachach budynków publicznych i handlowych oraz nowobudowanych budynkach mieszkalnych. KE chce wprowadzać obowiązek montażu dachowych instalacji PV:

  • Od 2026 roku na wszystkich nowych obiektach publicznych i komercyjnych o powierzchni użytkowej ponad 250 m2.
  • Od 2027 roku obowiązek ma objąć istniejące budynki publiczne i komercyjne o powierzchni użytkowej ponad 250 m2.
  • Od 2029 na wszystkich nowych domach.

Zgodnie z zatwierdzoną w 2021 Polityką Energetyczną Polski (PEP2040), Polska planuje osiągnąć 23% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r. oraz  minimum 32% udziału OZE w produkcji energii elektrycznej w roku 2030, przy szczególnej roli m.in. fotowoltaiki.

Współpraca rządu i sektora prywatnego

Bardzo ważnym krokiem dla rozwoju powyższego sektora w naszym kraju, jest podpisane przez administrację rządową oraz przedstawicieli sektora PV „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki”.

Zakłada ono:

  • Rozwój krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych (local content – wzrost udziału krajowych firm w łańcuchu dostaw i wartości);
  • Rozwój nowych segmentów fotowoltaiki i integracja PV z siecią;
  • Identyfikacje barier ograniczających rozwój PV;
  • Działania edukacyjne i promocyjne w zakresie rozwoju sektora fotowoltaiki.

Bardzo ważny dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce był także program „Mój Prąd”, który pozwala na uzyskanie nawet 5 tys. zł dofinansowania na domowe systemy PV (2-10 kW).

Z perspektywy fotowoltaiki przedsiębiorców istotne są poniższe rozwiązania.

Cable pooling – to współdzielenie infrastruktury przesyłowej,które  również może przyczynić się do znacznego rozwoju fotowoltaiki, szczególnie, gdy występuje brak wolnych moc przyłączeniowych. Tutaj zaznaczyć należy, że coraz częściej spotykaną prze realizacji inwestycji PV przeszkodą, jest brak możliwości uzyskania warunków technicznych przyłączenia instalacji do sieci.

Jest to wykorzystanie zabezpieczonych zdolności przesyłu energii np. dla istniejącej już elektrowni wiatrowej do uruchomienia w tej samej lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej.

Biorąc pod uwagę dane Agencji Rynku Energii z kwietnia 2022 roku, potencjał cable poolingu dla instalacji PV oraz farm wiatrowych może sięgnąć poziomu 6,5 GWp.

Kolejną kwestią bardzo istotną z punktu widzenia przedsiębiorstw jest uregulowanie zapisów prawnych  dotyczących długoterminowych umów na zakup energii, czyli PPA (ang. Power Purchase Agreement). Kluczowe znaczenie ma tutaj wprowadzenie definicji takiej umowy – zwanej w projekcie „umową sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii” jako odrębnego typu umowy sprzedaży energii, regulowanej w Prawie Energetycznym.

Warto przypomnieć, że dotychczas umowy PPA miały charakter tzw. umów nienazwanych, a to wiązało się z ryzykiem zmian regulacyjnych.

Nowelizacja rozwiewa także wątpliwości, co do technicznej realizacji umowy PPA i przewiduje w tym zakresie dwa modele.

  1. W pierwszym modelu, dostarczanie energii może odbywać się na podstawie umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji, gdy strony tej umowy zostały uprzednio przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej.
  2. W drugim przypadku, wprost dopuszczona jest możliwość wykorzystania linii bezpośredniej w związku z dostarczaniem energii na podstawie umowy PPA.

Kolejnym z elementów ułatwiających rozwój fotowoltaiki to programy finansowe

Dla chcących inwestować w fotowoltaikę, nieodzownym i bezsprzecznie pomocnym są programy wspierające gospodarkę niskoemisyjną. Tutaj przykładem jest Program Infrastruktura i Środowisko. To największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej.

W ramach powyższego, funkcjonuje obecnie (do końca 2025 roku) Program Energia Plus.  Minimalna kwota inwestycji w tym programie to 0,5 mln zł. Możliwe jest dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w dwóch formach – bezzwrotnej dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych lub zwrotnej pożyczki w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych.

To jednak nie koniec możliwości uzyskania wsparcia. Kolejna to Program Nowa Energia, który kierowany jest do przedsiębiorców. Realizowany ma być w latach 2020-2025. Celem jest podniesienie innowacyjności gospodarki poprzez wdrażanie projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę na warunkach preferencyjnych lub rynkowych do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością premii innowacyjnej do 20% kapitału wypłaconej pożyczki lub dotację do 15% kapitału pożyczki uzyskanej na przedsięwzięcie inwestycyjno-innowacyjne.

Dodatkowo, oprócz wspomnianych już możliwości wsparcia, przedsiębiorstwa mogą również odliczyć VAT od podatku należnego. VAT na fotowoltaikę dla klientów biznesowych wynosi 23%. Ponadto, przedsiębiorcy mogą skorzystać również z amortyzacji jednorazowej de minimis.

PGE zakończyła budowę 19 farm fotowoltaicznych

PGE Energia Odnawialna, z Grupy PGE, zakończyła właśnie prace budowlane na 19 farmach fotowoltaicznych o mocy do 1 MW, które wygrały w 2021 roku aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii – informuje spółka w komunikacie.

Nowe instalacje słoneczne powstały w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim.

„Powstanie 19 elektrowni fotowoltaicznych to kolejny etap naszych inwestycji w energetykę słoneczną. Zostały one wybudowane z wykorzystaniem nowoczesnych, monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy ponad 500 W każdy. Ich parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce” – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Większa produkcja energii

Panele zamontowane na nowych farmach PGE są bifacjalne, a to oznacza, że absorbują światło dwustronnie, zarówno  bezpośrednio padające na ogniwo, jak i odbite – docierające od tyłu. Wykorzystanie tego typu modułów pozwoli zwiększyć produkcję o kilka procent. Według wstępnych szacunków, średniorocznie, będzie się ona kształtować , we wszystkich instalacjach, na poziomie ponad 17 GWh. Pozwoli to zabezpieczyć zapotrzebowanie energetyczne ok. 7500 gospodarstw domowych – czytamy w komunikacie.

„W przyszłym roku zbudowane zostaną kolejne 24 instalacje. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o większych mocach. Jedna z kluczowych inwestycji powstanie w powiecie siemiatyckim na Podlasiu. Będzie to PV Augustynka o mocy 25 MW. W zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę na jej budowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą” – zauważa Marcin Karlikowski.

***

Strategia Grupy PGE zakłada, że spółka do 2050 roku osiągnie neutralność klimatyczną. Ma to nastąpić dzięki wielu inwestycjom w nisko i zeroemisyjne źródła energii. Jednym z elementów jest Program rozwoju fotowoltaiki. Głównym założeniem jest zbudowanie do 2030 roku instalacji słonecznych, których łączna moc będzie wynosiła ok. 3 GW.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel ok 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW.

Materiał sponsorowany

fot. twitter/@Grupa_PGE

Skip to content