[RAPORT] | Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce – przeciwdziałanie wojnie hybrydowej

Podziel się tym wpisem:

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są obecnie w Polsce synonimem właściwej i szeroko zakrojonej reakcji na pojawiające się kryzysy zgodnie z mottem: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Ich gotowość i uniwersalność w realizowanych działaniach, zarówno o charakterze militarnym, jak i niemilitarnym, świadczy o dobrym przygotowaniu kadry oraz planowaniu strategicznym. Jako jeden z rodzajów sił zbrojnych, który w zasadzie uzupełnia wszystkie pozostałe (tj. wojska: lądowe, powietrzne, marynarki, specjalne, a także nowo powstałe obrony cyberprzestrzeni), WOT są organizacyjnie przygotowane do sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków oraz odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej. Pomimo dość krótkiej historii funkcjonowania (powołane w 2017 roku) żołnierze prowadzili wiele operacji kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, także o charakterze międzynarodowym. Specyfika i zdolność zaangażowania ochotników w realizowanie działań militarnych sprawia, że WOT wciąż się rozwija i może to być jeden z najważniejszych rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Wykorzystanie Wojsk Obrony Terytorialnej jest współcześnie w Polsce ważne dla utrzymania bezpieczeństwa państwa, efektywnego reagowania na kryzysy w tym zagrożenia hybrydowe. WOT podejmuje działania na bardzo wielu polach. Choć jest to formacja złożona głównie z żołnierzy Obrony Terytorialnej (ochotników), po pięciu latach jej funkcjonowania trzeba stwierdzić, że jest to kluczowy komponent sił zbrojnych oraz systemu zarządzania kryzysowego. Oprócz powyższych zakres wykorzystania WOT wpisuje się w Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie wyróżniono, iż należy w nadchodzących latach realizować program budowy Wojsk Obrony Terytorialnej, tworząc warunki do rozbudowy powszechnej gotowości obronnej na całym terytorium kraju.

Raport do pobrania:

fot. twitter/@terytorialsi

Skip to content