Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Rozbudowa linii nawozowej Orlenu dobiega końca

Autor: Redakcja
Podziel się tym wpisem:

Koncern poinformował, że trzecia linia produkcyjna nawozów, która powstaje w Anwilu z Grupy Orlen, jest prawie ukończona. Zaawansowanie przedsięwzięcia to ok. 97 proc. „W bliskim sąsiedztwie tego zakładu ma w przyszłości powstać mały reaktor jądrowy SMR. Obie inwestycje podnoszą konkurencyjność Grupy Orlen” – dodano.

„Niebawem zakończymy kluczową inwestycję w rozbudowę mocy produkcyjnych nawozów. Również tutaj chcemy zrealizować jeden z reaktorów SMR. Strategiczne inwestycje budują jedną z najbardziej konkurencyjnych spółek w branży” – napisał w środę Obajtek na Twitterze.

Mały reaktor jądrowy SMR

Odpowiadając na pytania PAP PKN Orlen wyjaśnił w komunikacie, że zgodnie z przyjętymi założeniami, reaktor ma być umiejscowiony „w bliskim sąsiedztwie zakładu Anwilu”

„Teren ten przeszedł już wstępną weryfikację. Badano m.in. sejsmiczność, kwestie geologiczne, ryzyko powodziowe oraz dostępność wody. Kolejnym etapem są badania terenowe oraz rozpoczęcie dialogu społecznego. Na tę fazę zaplanowano ok. dwa lata” – doprecyzowano w odpowiedzi.

Orlen przypomniał, że z końcem kwietnia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska złożony został wniosek o wydanie tzw. „decyzji zasadniczej” – „to pierwsza decyzja w systemie pozwoleń administracyjnych dla tego typu inwestycji”. Dodano, że do urzędu gminy trafiła także karta informacyjna przedsięwzięcia, która jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowych.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że kolejne etapy związane z przedsięwzięciem to otrzymanie decyzji zasadniczej oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także decyzji lokalizacyjnej, zezwolenia na budowę wydanego przez Państwową Agencję Atomistyki oraz pozwolenia na budowę. „W międzyczasie spółka Orlen Synthos Green Energy planuje przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Włocławka” – zapowiedział koncern.

Według PKN Orlen „dopiero po potwierdzeniu potencjału, otrzymaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz osiągnięciu porozumienia społecznego podjęta zostanie ostateczna decyzja o budowie reaktora SMR we Włocławku”. Koncern przypomniał, że Grupa Orlen, zgodnie ze swoją strategią, zamierza do 2030 r. uruchomić co najmniej jeden mały reaktor modułowy.

PKN Orlen wskazał jednocześnie, że obie inwestycje – finalizowana budowa trzeciej linii nawozowej oraz planowana budowa reaktora SMR – „w znaczący sposób podnoszą konkurencyjność Grupy Orlen”.

„Nowa linia do produkcji nawozów jest największą inwestycją w historii spółki. To nowoczesna i efektywna instalacja, która znacznie wzbogaci ofertę produktową firmy, a także wzmocni pozycję konkurencyjną Anwilu na rynku nawozów oraz wpłynie na rozwój segmentu petrochemicznego Grupy Orlen” – ocenił koncern.

pap

fot. twitter/@DanielObajtek

Skip to content