Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Saudyjska działaczka na rzecz praw kobiet wyróżniona Nagrodą Havla

Podziel się tym wpisem:

Nagrodę Havla za rok 2020 otrzymała Ludżajn al-Hatlul. Wyróżnienie to przyznaje się za wybitny wkład w obronę praw człowieka.

Ludżajn al-Hatlul zasłynęła ze swojej walki o prawa kobiet w Arabii Saudyjskiej. Sprzeciwiała się zależności Saudyjek od męskiego opiekuna (królewski dekret z 2019 roku zniósł np. uzależnienie otrzymania przez kobietę paszportu od jego zgody). Głośna była również jej aktywność na polu umożliwienia obywatelkom kraju prowadzenia samochodu (w czerwcu 2018 roku im na to zezwolono).

W maju 2018 roku Saudyjka została zatrzymana na podstawie przepisów ustawy antyterrorystycznej. Zarzucono jej kontakty m.in. kontakty z „wrogami” spoza Arabii Saudyjskiej. Jej aresztowanie i proces były szeroko krytykowane. W grudniu 2020 roku została skazana na pięć lat więzienia, ale opuściła je w lutym tego roku. Działaczka spędziła w więzieniu 1001 dni. „Ludżajn jest w domu!” – poinformowała na Twitterze jej siostra.

I to właśnie siostra, Lina, przemawiała z pomocą łącza internetowego przed Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy. – Międzynarodowe wsparcie to jedyny sposób, w jaki możemy ujawnić niesprawiedliwości w moim kraju – powiedziała. Poinformowała też, że Ludżajn al-Hatlul wciąż podlega aresztowi domowemu i innym ograniczeniom.

„Jestem niesamowicie dumna z nieustępliwości kobiet”

„Jestem niesamowicie dumna z nieustępliwości kobiet w poszukiwaniu sprawiedliwości” – skomentowała na Twitterze nagrodzona Saudyjka, dziękując za docenienie jej starań w rodzimym kraju.

Nagroda Havla przyznawana jest przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wraz z Biblioteką Vaclava Havla oraz Fundacją Karta 77. Upamiętnia ona ostatniego prezydenta Czechosłowacji, a pierwszego prezydenta Czech, znanego działacza czechosłowackiej opozycji w czasach socjalizmu. Wyróżnienie przyznawane jest od 2013 r., a nagrodzona osoba otrzymuje m.in. 60 tys. euro.

Skip to content