Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Stosunki krajów bałtyckich z Chinami – najgorsze od lat

Autor: Redakcja
Podziel się tym wpisem:

Stosunki między krajami bałtyckimi a Chinami znajdują się obecnie w jednym z najniższych punktów i jest mało prawdopodobne, aby poprawiły się w dającej się przewidzieć przyszłości, podsumowują politolodzy z Łotwy, Litwy i Estonii w nowym badaniu.

Jak poinformowała rzeczniczka Riga Stradins University (RSU), Ieva Nora Gedina, autorzy finansowanego przez NATO badania „Rola i postrzeganie Chin w państwach bałtyckich: implikacje dla bezpieczeństwa narodowego i NATO” przeanalizowali współpracę dwustronną między Chinami a każdym z państw bałtyckich, a także reprezentatywne ogólnokrajowe sondaże mieszkańców krajów bałtyckich dotyczące ich stosunku do Chin.

Wyniki projektu zostały zaprezentowane w publikacji „Chiny w krajach bałtyckich – od nadziei do niepokoju”. Badania rozpoczęto w kwietniu 2022 roku.

Potęga Chin rośnie

Według publikacji, w ostatnich dziesięcioleciach potęga gospodarcza, wojskowa i polityczna Chin gwałtownie rośnie. Wpływ azjatyckiego supermocarstwa był odczuwalny nawet w regionach, które wcześniej miały niewielką lub żadną współpracę z Chinami. W ciągu ostatnich 30 lat stosunki między państwami bałtyckimi a Chinami przeżywały zarówno wzloty, jak i upadki. Nieporozumienia pojawiały się głównie w kwestiach takich jak Tajwan, Dalajlama i Rosja, podczas gdy pozytywne aspekty ograniczały się w dużej mierze do niespełnionych nadziei na szerszą wymianę gospodarczą.

Obecnie stosunki bałtycko-chińskie znajdują się w jednym z najniższych punktów w historii i nie oczekuje się ich poprawy w najbliższym czasie. Jednocześnie, w związku z coraz większą koncentracją NATO na Chinach, niezbędne jest kontynuowanie dyskusji na temat roli Chin jako czynnika bezpieczeństwa.

Z badania opinii publicznej przeprowadzonego latem ubiegłego roku w krajach bałtyckich wynika, że w tym regionie Chiny kojarzą się przede wszystkim z antyczną kulturą, osiągnięciami gospodarczymi i technologicznymi, a także z autorytaryzmem i komunizmem – twierdzą autorzy badania.

Z badania wynika, że w ostatnich dziesięcioleciach wpływy gospodarcze, militarne i polityczne Chin na arenie światowej rosły, co zauważono także w krajach bałtyckich. Na Litwie postrzeganie Chin jest bardziej negatywne niż w innych krajach bałtyckich, ponieważ Litwini postrzegają Chiny jako zagrożenie dla innych krajów.

Rosyjskojęzyczni mieszkańcy za Chinami

Badanie wykazało również, że rosyjskojęzyczni respondenci na Łotwie i Estonii byli bardziej skłonni do pozytywnej opinii o Chinach niż rodowici obywatele Łotwy i Estonii. Respondenci mówiący po łotewsku i estońsku częściej kojarzyli Chiny z komunizmem i autorytaryzmem, łamaniem praw człowieka.

Badacze zauważają, że wyniki badań socjologicznych są w dużej mierze zgodne z obecnym stanem stosunków bałtycko-chińskich. Chiny nie są dominującym mocarstwem zewnętrznym w tym regionie, więc mieszkańcy krajów bałtyckich generalnie nie przywiązują większej wagi do polityki wewnętrznej i zagranicznej Chin.

Baltic Times

fot. twitter/

Skip to content