Szczyt B-9. Prezydenci potępiają rosyjskie „akty sabotażu na terytorium NATO” i wyrażają poparcie dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy

Podziel się tym wpisem:

Po bukereszteńskim szczycie państw formatu B-9 (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry) prezydenci państw Dziewiątki opublikowali oświadczenie, w którym wskazali na wyzwania, przed którymi stoi NATO. Potępili także „rosyjskie akty sabotażu na terytorium Sojuszu”.

Po konferencji prezydentów Bukereszteńskiej Dziewiątki, w której udział wzięli także: prezydent USA Joe Biden, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken, przywódcy B-9 podkreślili rolę Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa Europy. Zadeklarowali dalszą współpracę na rzecz euroatlantyckiego bezpieczeństwa. Wskazali również na zagrożenia i wyzwania, które stoją przed Sojuszem Północnoatlantyckim.

Działania Rosji

Prezydenci grupy B-9 oświadczyli, że działania Rosji i jej militarna rozbudowa „w bezpośrednim sąsiedztwie NATO” to „zagrożenie dla euroatlantyckiego bezpieczeństwa”. Wskazali na „eskalację w regionie Morza Czarnego” i przy granicy rosyjsko-ukraińskiej.

Jednocześnie potępili rosyjskie „akty sabotażu na terytorium Sojuszu”. Za takowy uznali eksplozje w składzie amunicji w 2014 r. w czeskich w Vrběticach. Prezydenci podkreślili, że działania te stanowią „poważne naruszenie prawa międzynarodowego. Wyrazili także swoje zaniepokojenie doniesieniami o podobnej działalności na terytorium Bułgarii. „Jesteśmy w pełni solidarni z naszymi sojusznikami – Republiką Czeską i Republiką Bułgarii” – czytamy.

Jak zaznaczono w oświadczeniu, ciągłe zagrożenie dla euroatlantyckiego bezpieczeństwa stanowi terroryzm. Z kolei działania dezinformacyjne są obliczone na „zasianie nieufności” w społeczeństwach państw Sojuszu. Prezydenci B-9 odnieśli się też do „globalnego wzrostu znaczenia Chin”, które wpływa na „euroatlantyckie bezpieczeństwo”. „Musimy na nie odpowiedzieć razem, jako Sojusz” – wskazano.

„Otwarte drzwi” i rola współpracy z UE

W oświadczeniu wyrażono także poparcie dla „polityki otwartych drzwi NATO”. Według przywódców, Sojusz powinien być otwarty dla państw, które „są chętne i zdolne”, aby poszerzyć jego struktury. „Zachęcamy tych partnerów, którzy aspirują do członkowstwa w Sojuszu, do dalszego wdrażania niezbędnych reform i decyzji” – czytamy.

Prezydenci podkreślili także „zdecydowane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji, Ukrainy i Republiki Mołdawii”. „Realizując swoje europejskie i euroatlantyckie aspiracje, państwa te będą korzystać z naszego wsparcia w ich próbach umocnienia odporności na zewnętrzne wpływy” – stwierdzono.

„Współpraca między NATO a UE znacząco się wzmocniła i jest niezbędna w obliczu wspólnych wyzwań w sferze bezpieczeństwa” – podkreślono w komunikacie po szczycie Bukereszteńskiej Dziewiątki. Wyrazili poparcie dla głębszej koordynacji pomiędzy Wspólnotą Europejską a Sojuszem.

Pełna treść oświadczenia prezydentów dostępna jest pod tym linkiem.

Źródło: prezydent.pl

Fot. Igor Smirnow/Kancelaria Prezydenta RP

Skip to content