Trójmorze jako zaplecze strategiczne NATO

Podziel się tym wpisem:

Budowa sprawnie działającego Trójmorza stanowi projekt, który może dopełnić proces transformacji Europy Środkowo Wschodniej.

Andrew A. Michta w artykule zatytułowanym: The Three Seas Initiative Will Reorder NATO’s Eastern Flank, przedstawił znaczenie Inicjatywy Trójmorza dla bezpieczeństwa w Europie. Hybrydowe działania Moskwy wymierzone w państwa Wschodniej Flanki NATO mogą być w wymiarze geostrategicznym ograniczane poprzez rozwijanie Inicjatywy Trójmorza. Integracja 12 państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest ważnym procesem, który przełamuje myślenie post-imperialne polegające np. na rozbudowie infrastruktury na osi Wschód – Zachód. Nowe połączenia infrastrukturalne na linii Północ – Południe stanowią dogodne osie transportowe dla wojsk amerykańskich stanowiąc alternatywę dla stałych baz wojskowych, stwierdził amerykański politolog.

Infrastruktura potrzebna do celów wojskowych NATO

Z punktu widzenia mobilności najistotniejsza wydaje się inwestycja Via Carpathia, która łączy port w Salonikach (Grecja) z Kłajpedą (Litwa). Ważna dla spójności Wschodniej Flanki NATO będzie również inwestycja łącząca Via Carpathię z rumuńskim portem na Morzu Czarnym Konstancą. Ponadto w Polsce, zaplanowana jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego połączonego infrastrukturą lotniczą, drogową i kolejową. Wśród projektów kolejowych, planowana jest budowa szybkiej kolei zgodnie ze standardami NATO STANAG, które umożliwiają transport sprzętu wojskowego.

Geopolityczne położenie Trójmorza

Administracja Trumpa zadeklarowała wsparcie dla Inicjatywy Trójmorza. Podczas konferencji w Monachium amerykański Sekretarz Mike Pompeo zadeklarował, że Waszyngton chce przeznaczyć 1 mld. dolarów na ten projekt. Obecna administracja amerykańska Joe Bidena również widzi potencjał rozwojowy Trójmorza, jednoczenie apeluje o zaangażowanie Berlina w ten projekt, co spotyka się z oporem niektórych członków tej inicjatywy. Jednocześnie część członków Trójmorza sprzeciwia się większemu zaangażowaniu Unii Europejskiej w ten projekt, który miał być komplementarny wobec wspólnoty a nie bezpośrednim elementem jej polityki.

Cały artykuł dostępny: https://www.19fortyfive.com/2021/11/the-three-seas-initiative-will-reorder-natos-eastern-flank/

Andrew A. Michta – amerykański politolog polskiego pochodzenia.

Skip to content