Trójmorze w narracji medialnej Niemiec, Rosji, Białorusi i Ukrainy

Podziel się tym wpisem:

Zespół ekspercki „Nowej Europy” prześledził narrację dotyczącą Trójmorza w mediach państw, które wykazywały sceptyczną postawę wobec tej inicjatywy. W analizie znajdują się wypowiedzi: ekspertów, dziennikarzy oraz polityków z wybranych państw. W każdym z rozdziałów poświęconych wybranym państwom znajdują się wnioski, które mają na cele przedstawienie dominujących w narracji dotyczącej Inicjatywy Trójmorza w wybranych państwach.

Znaczenie publikacji

Inicjatywa Trójmorza jest stosunkowo nowym projektem na mapie Europie, który nie został jeszcze wystarczająco wnikliwie przeanalizowany. Analiza dyskursu w mediach wybranych państw, może stanowić odpowiedź na pytanie: jakie są zamiary wybranych państw sąsiadujących w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmorza wobec tej inicjatywy? W Rosji i na Białorusi ten projekt jest traktowany jako narzędzie polityczne Stanów Zjednoczonych wymierzony w interesy Moskwy i Mińska. Z kolei ukraińska opinia publiczna w kwestiach związanych z Inicjatywą Trójmorza rozpatrywała głównie sprawę nie włączenia Kijowa do tego projektu. W przypadku Niemiec można natomiast odnotować pewną zmianę w stosunku do Inicjatywy Trójmorza: od początkowej nieufności do zwiększenia zainteresowania projektami gospodarczymi.

Link do artykułu: https://ine.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/Tro%CC%81jmorze.-Analiza-dyskursu-medialnego.-Rosja-Bialorus%CC%81-Ukraina-Niemcy.pdf

Skip to content