Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Valérie Pécresse – kandydatka Republikanów w nadchodzących wyborach we Francji

Autor: Dr Aleksander Olech
Podziel się tym wpisem:

Prezydent regionu Ile-de-France, po zwycięstwie z Ericiem Ciotti, została wybrana do walki o fotel prezydencki w 2022 roku. Republikanie oferują bardzo mocną kandydatkę, która może wejść do drugiej tury. Jej program wyborczy skoncentrowany jest na sytuacji wewnętrznej, oferując Francuzom nowe ubezpieczenia społeczne, wyższe emerytury, stypendia dla młodzieży, ale także nowe pomysły dotyczące walki z terroryzmem, nielegalną migracją i radykalizacją.

Przekonując Republikanów, że uczynili dobry wybór wybierając ją na kandydatkę w wyborach prezydenckich, V. Pecresse będzie teraz próbować obrać kurs na Pałac Elizejski. Poza członkami jej partii, konieczne będzie przekonanie wyborców. Najpierw 10 kwietnia, w terminie pierwszej tury, a jeśli jej się powiedzie, to następnie 24 kwietnia w drugiej turze.

https://mobile.twitter.com/vpecresse/status/1467217540195758086

Gospodarka

Valérie Pécresse chce obniżki składek na ubezpieczenie społeczne, która generowałaby 10% wzrost płac. Niedobór pieniędzy dla państwa zostałby zrekompensowany likwidacją 200 tysięcy stanowisk w administracji publicznej, głównie tych o charakterze administracyjnym. Ponadto kandydatka planuje podwoić ulgę podatkową na pracę w domu.  Minister będzie dążyć, aby podnieść ustawowy wiek emerytalny do 65 lat, zapewniając jednocześnie wyższe emerytury.

Dla najmłodszych – w okresie po maturze – oferuje stypendia i dodatki, pod warunkiem, że będą chcieli się szkolić. Każdy otrzymywałby 670 euro miesięcznie, przygotowując się do pracy w zawodzie. W temacie rodzicielstwa, minister oferuje 900 euro zasiłku dla wszystkich rodziców na pierwsze dziecko i zwiększenie zasiłku na drugie. Oprócz tego, będzie dążyć do opodatkowania alimentów. Na tym nie koniec, kandydatka Republikanów chce zapewnić każdemu z rodziców dodatkowy urlop rodzicielski z możliwością jego wykorzystania aż do 18 roku życia dziecka.

Bezpieczeństwo

Valérie Pécresse proponuje w ciągu pięciu lat zwiększenie o 50% środków na sądy (tj. trzy miliardy euro). Te pieniądze mają pozwolić na rekrutację 16 tys. osób, w tym 3000 sędziów, 3000 urzędników i 2000 prokuratorów. Ponadto inwestycja obejmie remonty budynków, zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz cyfryzację urzędów przy wykorzystaniu nowych technologii. Inne propozycje to uproszczenie postępowania karnego (zwłaszcza wobec osób skazanych za terroryzm), które miałoby prowadzić do wydawania wyroków w ciągu 3 miesięcy od zatrzymania, utworzenie kolejnych zamkniętych ośrodków (20 000 nowych miejsc), a także usprawnienie systemu kontroli skazanych na areszt domowy, w tym obowiązek noszenia opasek z nadajnikiem GPS.

W kwestii parad i zgromadzeń we Francji, kandydatka chciałaby, aby podczas demonstracji pojawiły się drony, które mają pomóc w identyfikowaniu zagrożeń oraz zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom.

Imigracja

Kandydatka chciałaby, aby zaprzestać nadawania obywatelstwa automatycznie, z tytułu urodzenia we Francji. Jej zdaniem obywatelstwo powinno się otrzymać, jeśli osoba chce mieszkać oraz asymilować się z innymi. Oprócz tego, wydanie zezwolenia na pobyt dla nowo przybyłych podlegałoby również opanowaniu języka francuskiego.

Valérie Pécresse wywiera presję na kraje, które nie chcą przyjmować swoich obywateli nielegalnie przekraczających granice Francji. Podkreśla, że jej administracja nałoży kary na te państwa, które nie zaprzestaną wydawania wiz wjazdowych bez konsultacji z Paryżem. Ponadto składanie wniosków o azyl nie byłoby już dokonywane we Francji, lecz w kraju pochodzenia lub do francuskich ambasad. Kandydatka chce ograniczyć łączenie rodzin, zmniejszyć pomoc społeczną dla migrantów nieposiadających dokumentów oraz wydalić osoby o nieuregulowanej sytuacji a stanowiące poważne zagrożenie dla państwa.

Walka z islamizmem

Valérie Pécresse łączy różne propozycje w tej dziedzinie. Chce karać za noszenie wymuszonej zasłony przez kobiety (burka, hijab i niqab). Uważa, że należy wyrzucić wszystkich cudzoziemców, których zachowanie przyczynia się do radykalnego islamizmu mogącego prowadzić do aktów terrorystycznych. Opowiada się za zamykaniem meczetów, w których promowane są wartości przeciwko Francji, Republiki i jej obywatelom. Kandydata chce zintensyfikować działalność służb i nałożyć kontrolę na zradykalizowanych terrorystów, a także tych, którzy są już po odbyciu kary pozbawienia wolności. Dodatkowo, wskazuje na penalizację radykalizacji zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, co może być powodem do zwolnienia z pracy.

Kandydatka proponuje również wykorzystanie technologii rozpoznawania twarzy przy wejściu do transportu publicznego w celu porównania wyników z aktami antyterrorystycznymi, na rzecz lepszej identyfikacji osób poszukiwanych. 

Ekologia

Jej celem jest osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku, poprzez utrzymanie 25% oszczędności energii, przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji energii elektrycznej o 60%. W tym celu kandydatka Republikanów stawia na energię jądrową. Chce zbudować sześć nowych reaktorów EPR, w tym cztery do 2035 roku. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, Valérie Pécresse woli wodór od energii wiatrowej, mówiąc: „żadnych turbin wiatrowych”. Oprócz powyższych, polityk chciałaby wprowadzić podatek węglowy we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Edukacja

W szkole podstawowej Valérie Pécresse chciałaby zwiększenia nauczania języka francuskiego o dwie godziny tygodniowo, a matematyki o jedną godzinę tygodniowo. Chce też utworzenia „państwowej rezerwy edukacyjnej”, złożonej z emerytowanych nauczycieli, aby wspierali uczniów w odrabianiu prac domowych, na etapie od szkoły podstawowej, aż do szkoły średniej.

Wybory

Sama Valerie Pecresse mówi o sobie: we mnie są 2/3 A. Merkel i 1/3 M. Tchatcher. Krytycy odpowiedzieli, że woleliby odwrotne proporcje. W mojej ocenie V. Pecresse to 2/3 E. Macrona i 1/3 M. Le Pen, a lepiej, gdyby była całkowicie sobą, gdyż kopia nigdy nie będzie lepsza od oryginału. Na obecnym etapie – na 5 miesięcy przed wyborami – V. Pecresse ma około 15% poparcia, M. Le Pen 21%, a E. Macron 28%. Póki co kandydatka wygrała pierwsze z trzech starć. Została przedstawicielką Republikanów w wyborach o prezydenturę we Francji!

Dr Aleksander Olech – ekspert Portalu i Fundacji Trójmorze, a także Dyrektor Programu Bezpieczeństwa Europejskiego w Instytucie Nowej Europy. Specjalizuje się w tematyce zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

Skip to content