Viktor Orbán: kraje naszego regionu wspólnie muszą działać bardziej zdecydowanie

Podziel się tym wpisem:

Państwa Grupy Wyszehradzkiej muszą się zjednoczyć, aby przeciwdziałać dyskryminacji, jaka spotyka ich ze strony Unii Europejskiej – napisał premier Viktor Orbán w liście do Mikulasa Dzurindy, byłego szefa rządu Słowacji i prezesa Centrum Studiów Europejskich im. Wilfrieda Martensa.

Orbán stwierdził, że to odpowiedź na odrzucenie przez Dzurindy propozycji, którą złożył w niedawnym wywiadzie dla słowackiego portalu postoj.sk. Premier Węgier zaapelował wówczas, że V4 powinna dążyć do zmiany niemiecko-francuskiego środka ciężkości Unii Europejskiej na niemiecko-francusko-wyszehradzki.

Polskie przywództwo V4

Lider partii Fidesz stwierdził w liście, że będzie to możliwe tylko przy polskim przywództwie w V4. Faktem jest, że my, mieszkańcy Europy Środkowej, jesteśmy narażeni na masową dyskryminację w UE. Mówię tylko, że jeśli nie podejmiemy kroków – silniejsi i razem – ta sytuacja się nie zmieni – możemy przeczytać dalej w tekście Orbana.

Następnie premier Węgier skupił się na konkretnych danych dotyczących benefitów, jakie czerpią poszczególne państwa i ich obywatele ze współpracy w ramach UE. Lider Fideszu wyliczył, że przy obecnej strukturze rynku wewnętrznego UE obywatel Francji uzyskał dodatkowy roczny dochód w wysokości 1074 euro, a obywatel Niemiec – 1046 euro.  Natomiast obywatel Węgier uzyskał 537 euro dodatkowego dochodu, a Słowacji 408 – zauważył Viktor Orban.

„Upokarzająca dysproporcja w programach UE”

Premier Węgier zwrócił również uwagę, że chociaż łączna populacja krajów, które przystąpiły do ​​UE od 2004 roku stanowi obecnie ponad 20% całej populacji Unii, to otrzymały one jedynie 5,1% środków z funduszy. Przypomniał również, że propozycje mające na celu naprawienie tego stanu rzeczy zostały odrzucone. Ta dysproporcja w programach UE, takich jak Horyzont 2020, jest upokarzająca – podsumował ten wątek premier Orbán.

W liście padają również stwierdzenia dotyczące poszczególnych unijnych dyrektyw, między innymi odnośnie pracowników delegowanych. Viktor Orban wyjaśnił, że „została napisana w sposób szkodliwy dla V4”, a pierwszy pakiet mobilności był „bolesny” i „obraźliwy” dla kierowców ciężarówek z krajów V4. Nie wspominam już o drenażu mózgów, obowiązkowych kwotach przesiedleń imigrantów i innych podwójnych standardach wobec nas – wyliczył premier Węgier.

źródło: hungarytoday.hu

Fot. About Hungary/Twitter

Skip to content