W piątek 22 września rusza Świętokrzyskie Forum Rozwoju: Edukacja-Nauka-Rozwój

Podziel się tym wpisem:

W erze przyspieszonej globalizacji i postępu technologicznego, współpraca między światem nauki a biznesu staje się nieodłącznym elementem napędzającym innowacje i rozwój gospodarczy. Partnerstwa między uczelniami, instytutami badawczymi a przedsiębiorstwami otwierają drzwi do nowatorskich rozwiązań, tworzenia miejsc pracy i zwiększania konkurencyjności na rynku. Innowacje i postęp technologiczny, wynikające z tej synergii, mają potencjał napędzania wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Współpraca nauki i biznesu wspiera rozwijające się sektory, takie jak sztuczna inteligencja, biotechnologia, nauki medyczne i wiele innych. To wreszcie szansa na rozwiązywanie globalnych problemów, takich jak zmiany klimatyczne czy zdrowie publiczne

Dostrzegając rolę świata nauki w tym zakresie, podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Akademią Kopernikańską a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pierwszym obszarem wspólnych działań będą badania w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji oraz jej wpływu i zastosowaniami w rozwoju gospodarczym – mówi dr hab. Witold Mazurek Dyrektor biura Akademii Kopernikańskiej.        

W trakcie Świętokrzyskiego Forum Rozwoju: Edukacja-Nauka-Biznes, organizowanego przez Fundację Centrum Nowoczesnej Edukacji oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice” S.A. które odbędzie się 22 września br. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej będzie dyskutowana rola nauki we wspieraniu biznesu w oparciu o potencjał Akademii Kopernikańskiej oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jest to potencjał, który należy w końcu zacząć wykorzystywać.

„Zamierzamy doprowadzić do sytuacji, w której samorządowcy i osoby decyzyjne w regionach będą coraz mocniej dostrzegały potencjał nauki” – powiedział inicjator Forum poseł Krzysztof Lipiec.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://kongresrozwoju.pl/

„W obliczu coraz bardziej złożonych wyzwań, jakie stoją przed społeczeństwem, współpraca nauki i biznesu staje się kluczowym narzędziem tworzenia przyszłości. Dzięki zaangażowaniu zarówno świata nauki, jak i biznesu, jesteśmy w stanie wspólnie kształtować innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do dobrobytu społeczeństwa i środowiska – stwierdził Marcin Perz prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.

Drugim tematem poruszanym podczas Świętokrzyskiego Forum rozwoju będzie rola nowoczesnej edukacji medycznej w kształtowaniu rozwoju regionalnego. To nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale także umiejętność praktycznego zastosowania jej w realnym środowisku klinicznym. Współczesne programy kształcenia medycznego skupiają się na rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, umiejętności komunikacyjnych i współpracy między różnymi dziedzinami medycyny. Takie podejście sprzyja lepszemu przygotowaniu przyszłych lekarzy, pielęgniarek i innych profesjonalistów zdrowia do pracy w zespołach medycznych. W tym zakresie ogromne sukcesy ma Collegium Medicum UJK. Doskonałe wyniki absolwentów kierunku lekarskiego UJK na Lekarskim Egzaminie Końcowym potwierdzają ogromny potencjał jaki posiada kielecka uczelnia. Jednak rozwój nauk medycznych i podnoszenie jakości kształcenia wymaga od nas podjęcia działań zmierzających do budowy Szpitala Uniwersyteckiego.

„Należy zdawać sobie sprawę, że inwestycje w nowoczesną edukację medyczną przyczyniają się również do przyciągania talentów i specjalistów do regionów, które mogą stanowić centra doskonałości w dziedzinie opieki zdrowotnej. To z kolei przyciąga inwestycje, tworzy miejsca pracy i generuje wzrost gospodarczy w regionach”- zauważył poseł Krzysztof Lipiec przewodniczący Komitetu na rzecz budowy Szpitala Uniwersyteckiego.

Współczesna edukacja medyczna jest zatem nie tylko narzędziem kształcenia przyszłych specjalistów zdrowia, lecz także strategicznym czynnikiem rozwoju regionalnego. Inwestycje w nią przynoszą korzyści w postaci lepszej opieki zdrowotnej oraz stymulują rozwój ekonomiczny i przyciągają utalentowanych ludzi do regionów. To jeden z kluczowych filarów budowania lepszego, bardziej odpornego społeczeństwa i gospodarki.

Partnerem strategicznym Forum jest Akademia Kopernikańska

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://kongresrozwoju.pl/

Skip to content