Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Wiceszef MSZ RP nakreślił cele Trójmorza podczas dyskusji w Tallinnie i Karpaczu. „Skupiamy się na cyfryzacji, bo to wzmocni naszą pozycję w globalnej gospodarce”

Podziel się tym wpisem:

– W ostatnich latach dzięki Trójmorzu znacząco rozwinęliśmy sieć dróg w Polsce, podniosły się także nakłady na infrastrukturę energetyczną, co tylko zwiększa nasze bezpieczeństwo i oddala od rosyjskich wpływów – stwierdził wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w trakcie jednego panelu XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu poświęconego Trójmorzu.

Pełnomocnik rządu ds. Inicjatywy Trójmorza wziął udział w dyskusji „Pięć lat Inicjatywy Trójmorza. Osiągnięcia, cele, perspektywy na przyszłość”, w której nakreślił obecne i przyszłe cele projektu. – Na pewno chcemy dalej rozwijać sektor cyfrowy, to jeden z naszych priorytetów – wyjaśnił Jabłoński.

W stronę „konkretnych inwestycji”

– Trójmorze przeszło drogę od działania na rzecz współpracy politycznej krajów regionu, do projektu, gdzie skupiamy się już na konkretnych inwestycjach. W obszarze naszych zainteresowań jest rozwój infrastruktury drogowej, energetycznej oraz rozwój sektora cyfrowego – powiedział wiceszef MSZ. – W przypadku tej ostatniej dziedziny powinniśmy pochylić się zwłaszcza na tematach, które są istotne teraz, czyli internet, dostęp do informacji, smart connectivity, czyli koncepcja inteligentnego porozumiewania się – dodał.

Paweł Jabłoński zauważył, że „ucyfrowienie gospodarek, digitalizacja w sektorze energetycznym i duże inwestycje w obszarze cyberbezpieczeństwa będą istotnymi czynnikami w rozwoju sektora cyfrowego”. – Potrzebujemy inwestycji o wysokich nakładach, powinniśmy skupić się przy tym na wprowadzaniu dobrych standardów i odpowiedniej certyfikacji projektów – kontynuował wiceminister spraw zagranicznych w trakcie Forum w Karpaczu.

Poparcie sceny międzynarodowej

Mówiąc o Trójmorzu nie wsposób nie wspomnieć o Stanach Zjednoczonych i ich roli w projekcie, wszak współpraca transatlantycka jest dla państw Inicjatywy bardzo istotna. Wiceszef MSZ podkreślił, że Trójmorze miało poparcie zarówno Baracka Obamy, jak i Donalda Trumpa. –  Nie inaczej jest w przypadku administracji Joe Bidena. Pamiętajmy też o ponadpartyjnym poparciu amerykańskiego Kongresu, wyrażonym w rezolucji w sprawie Inicjatywy – przypomniał Jabłoński. – Formatem interesuje się także Unia Europejska czy kraje Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego – zauważył pełnomocnik rządu ds. Inicjatywy Trójmorza.

Podczas panelu „Pięć lat Inicjatywy Trójmorza. Osiągnięcia, cele, perspektywy na przyszłość” zastanawiano się także nad tym, jak nadchodzące wybory w Niemczech mogą wpłynąć na projekt, a do całej sprawy postanowił się odnieść także wiceszef polskiej dyplomacji. – Trójmorze to rozwiązanie, na którym zyskują wszyscy. Dlatego jestem pewien, że niemieckie zainteresowanie i chęć Berlina do aktywnego uczestnictwa w naszych niektórych planowanych realizacjach utrzyma się, bez względu na wynik wyborów – powiedział wiceminister spraw zagranicznych.

Tallinn Digital Summit

Pełnomocnik rządu ds. Inicjatywy Trójmorza jeszcze dzień wcześniej był w Estonii, gdzie wziął z kolei udział w corocznym szczycie cyfrowym Tallinn Digital Summit. Podczas wydarzenia uczestniczył w dyskusji dotyczącej inwestycji w połączenia infrastrukturalne między państwami Trójmorza z uwzględnieniem aspektu ich cyfrowego bezpieczeństwa.

– Obecnie wiele innowacji z dziedziny cyfryzacji powstaje w państwach Trójmorza. Pozwala nam to na przykład łączyć dostawców z różnych krajów w jedną sieć, co tylko zwiększa szanse na rozwój biznesu – stwierdził wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dodał, że nowe rozwiązania mają także znaczny wpływ na wzrost bezpieczeństwa krajów Inicjatywy.

Wdrażanie i tworzenie

– Przejmowanie na swój grunt, szybkie wdrażanie nowych technologii, a także ich tworzenie będzie miało kluczowe znaczenie dla pozycji Europy Środkowo-Wschodniej w globalnej gospodarce – wyjaśnił Paweł Jabłoński. – Dlatego powinniśmy zadbać o lepsze zarządzanie i efektywniejszą realizację projektów z tego obszaru – dodał.

Wiceszef MSZ na Tallinn Digital Summit przywołał przykład Trójmorza i współpracy w zakresie cyfryzacji, która jego zdaniem odznacza się właśnie bardzo dobrą koordynacją i skutecznością działań. – Nowe technologie i rozwiązania nie są wykorzystywane tylko w jednej gałęzi gospodarki. Cyfrowe innowacje wpływają na różne obszary, czego przykładem infrastruktura transportowa i energetyczna, gdzie szeroko stosowane są rozwiązania typu smart – stwierdził Paweł Jabłoński.

Pełnomocnik rządu ds. Inicjatywy Trójmorza zauważył w związku z tym, że państwa w kontekście relacji w ramach Unii Europejskiej, a także stosunków transatlantyckich powinny traktować kwestię cyberbezpieczeństwa za jeden z istotnych priorytetów w obopólnej współpracy. – My w Trójmorzu mamy świadomość wagi tego tematu, co widać w poczynionych przez nas działaniach – stwierdził wiceminister spraw zagranicznych.

Skip to content