Wizyta amerykańskich senatorów na Ukrainie

Podziel się tym wpisem:

Źródło zdjęcia: Twitter senatora Roba Palmera

17 stycznia, miała miejsce wizyta delegacji amerykańskich senatorów, pod przewodnictwem Roba Palmera, w Kijowie.

Podczas spotkań z ukraińskimi politykami amerykańska delegacja mogła zapoznać się z głównymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa Ukrainy ze strony Rosji oraz wspieranych przez nią republik ludowych w Ługańsku i Doniecku (ŁNR i DNR).

Jednocześnie wizyta ta była manifestacją poparcia dla integralności terytorialnej Ukrainy oraz jej niepodległości. Prezydent Zełeński podczas wizyty z delegacją amerykańską zaznaczył, że działania rosyjskie są nakierowane na destabilizację Ukrainy zarówno poprzez działania zewnętrzne jak i wewnętrzne. Wśród zagrożeń wewnętrznych warto zwrócić uwagę na masową akcję „paszportyzacji” na terenach nie kontrolowanych przez Kijów. Administracja rosyjska kontynuuje wydawanie rosyjskich paszportów, żeby otrzymać pretekst do działań na terytorium Ukrainy, które będą stanowić ochronę obywateli rosyjskich.

Podobne działania były stosowane we wszystkich strefach konfliktów w strefie postradzieckiej. Miejscowa ludność przyjmowała rosyjskie paszportu ze względów praktycznych: np. dostęp do instytucji w tym placówek ochrony zdrowia, czy prawo do zasiłku były możliwe po przyjęciu rosyjskich paszportów. Dodatkowo paszporty separatystycznych republik nie były uznawane, w żadnym państwie, również w Rosji jak to ma miejsce w przypadku ŁNR, DNR czy Naddniestrza.

Znaczenie wsparcia amerykańskiego dla Ukrainy

Wybuch konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą jest uzależniony przede wszystkim od sytuacji politycznej w regionie i silnego wsparcia Zachodu dla Kijowa, które stanowiłoby jedyny element odstraszający. Stąd Waszyngton poprzez wysyłanie delegacji na Ukrainę różnej rangi chce zamanifestować wsparcie dyplomatyczne dla Kijowa.

Skip to content