Wspólne Oświadczenie Przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentów: Estonii, Litwy, Łotwy i Polski w sprawie kryzysu na polsko-białoruskiej granicy

Podziel się tym wpisem:

Źródło: zdjęcie oficjalnego dokumentu

9 listopada, przewodniczący parlamentarnych komisji spraw zagranicznych : Marko Mihkelson w estońskim Riigikogu, Żygimantas Pavilionis w litewskim Seimasie,  Rihards Kols  w łotewskiej Saeimie i Marek Kuchciński w polskim Sejmie podpisali wspólną deklarację, w której oskarżyli władze reżimu białoruskiego o eskalację kryzysu migracyjnego.

Podkreślono w niej również, że działania strony białoruskiej są nakierowane na destabilizację nie tylko  w państwach, sygnatariuszach tej deklaracji ale również w całej Unii Europejskiej i były zaplanowane odgórnie przez reżim.

 W oświadczeniu wskazano, że „niedopuszczalne jest wykorzystywanie ludzi, obywateli państw trzecich jako ludzkich tarcz do cynicznych rozgrywek politycznych, mających na celu odwrócenie uwagi społeczeństwa białoruskiego od nielegalnie sprawowanej władzy”.

Według sygnatariuszy tego dokumentu działania reżimu w Mińsku doprowadzą do kryzysu humanitarnego za wywołanie, którego władze białoruskie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Jednocześnie zaapelowano do władz Unii Europejskiej o wprowadzenie kolejnych surowszych sankcji wobec osób odpowiedzialnych za ten kryzys. Stwierdzono również, że działania władz białoruskich wpisują się w rosyjską kampanię dezinformacyjną.

Sygnatariusze tej deklaracji zadeklarowali poparcie dla władz polskich, które zdecydowały się na zamknięcie granicy z Białorusią na odcinku: Kuźnica Białostocka-Bruzgi.

Skip to content