Zacieśnienie relacji Polska-Rumunia w związku z inwazją Rosji na Ukrainę

Autor: Piotr Wójcik
Podziel się tym wpisem:

3 marca w Warszawie miały miejsce polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe. Spotkanie najważniejszych przedstawicieli rządu Polski i Rumunii zbiega się ze 101 rocznicą podpisania „Konwencji o przymierzu odpornem między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii”, jak również wkroczeniem wojsk rosyjskich na teren Ukrainy. Podczas obrad potwierdzone zostały zbieżne stanowiska obu stron co do aktualnych kwestii bezpieczeństwa w EŚW i rozwijania bilateralnych relacji gospodarczych.

Wsparcie priorytetów bezpieczeństwa innych państw regionu

Zarówno Polska, jak i Rumunia, potępiły inwazję Rosji na Ukrainę i jakiekolwiek wsparcie strony rosyjskiej w tym działaniu, przede wszystkim Białorusi. Warszawa i Bukareszt domagają się powstrzymania agresji rosyjskiej i białoruskiej oraz wycofania wszystkich sił z Ukrainy. Przedstawiciele rządu polskiego i rumuńskiego zadeklarowali podjęcie wszelkich, zdecydowanych działań w celu deeskalacji kryzysu na Ukrainie i zminimalizowania negatywnych skutków inwazji dla tego państwa i innych krajów regionu.

Poparto również suwerenność i pełną integralność Ukrainy, jak również Gruzji i Mołdawii. Polsce i Rumunii zależy na uregulowaniu wszelkich kwestii terytorialnych tych trzech państw, a w dalszej kolejności ich integracji z Unią Europejską.

Kwestie polsko-rumuńskie

Reprezentanci rządu Polski i Rumunii wyrazili gotowość do pogłębienia współpracy i synchronizacji działań w ramach dotychczasowych form współpracy w zakresie bezpieczeństwa, takich jak: Unia Europejska, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Partnerstwo Wschodnie, Bukaresztańska Dziewiątka i Trilog Polska-Rumunia-Turcja. Rozwój kooperacji w ramach tych formatów stanowić ma skuteczną odpowiedź na bieżące wyzwania związane z bezpieczeństwem w Europie Środkowej.

Oprócz dążenia do stabilizacji i pokoju w EŚW, wskazano na konieczność rozwoju bilateralnej i multilateralnej współpracy gospodarczej. Według deklaracji obu stron, jednym z priorytetowych filarów zacieśniania partnerstwa ekonomicznego, jest realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach Inicjatywy Trójmorza. Do dwóch sztandarowych inwestycji, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, należą międzynarodowa trasa drogowa Via Carpatia i droga kolejowa Rail-2-Sea. Oba szlaki mają na celu połączenie Morza Bałtyckiego w Gdańsku i Czarnego w Konstancy, a tym samym wzmacnianie powiązań gospodarczych Polski i Rumunii, i innych państw regionu, włączonych w te przedsięwzięcia infrastrukturalne. Realizacja wspólnych projektów komunikacyjnych ma też przyczynić się do intensyfikacji współpracy militarnej w regionie, gdyż powstanie Rail-2-Sea umożliwi szybszy transport wojsk NATO z Polski do Rumunii.

Powyższe działania mają być wdrażane lub pogłębiane na mocy umów podpisanych podczas międzyrządowych konsultacji, odnoszących się do współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, dwustronnej kooperacji obronnej, partnerstwa w ramach strategicznych rezerw państwowych i sytuacji kryzysowych oraz współpracy akademickiej i dyplomatycznej.

Nowe kierunki transportu surowców energetycznych?

Poza wspólnymi obradami przedstawicieli rządu Polski i Rumunii, miała też miejsce konferencja premierów obu państw – Mateusza Morawieckiego i Nicolae Ciuca. Podczas wymiany zdań obu szefów rządu, pojawił się pomysł włączenia Polski i Rumunii w nowe, potencjalne rurociągi, które mają w przyszłości zapewnić zmniejszenie zależności EŚW od rosyjskich surowców energetycznych. Realizację tego celu ma zapewnić Gazociąg Bałtycki i rurociągi biegnące z Azerbejdżanu do Europy. Warto odnotować, iż do tej pory strona polska nie była szczególnie zainteresowana wzmacnianiem współpracy energetycznej z regionem kaspijskim. Do tej pory, rozwijano kooperację w sektorze energii z państwami obszaru północnoamerykańskiego, afrykańskiego i bliskowschodniego, zwłaszcza w kontekście LNG. Przy czym, brakowało postępów w rozwoju jakichkolwiek form partnerstwa energetycznego z państwami Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Jest szansa, iż w związku z ostatnimi działaniami Rosji na Ukrainie, państwa Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polska) będą poszukiwać wszelkich możliwych kierunków umożliwiających dywersyfikację źródeł dostaw surowców energetycznych, między innymi z obszaru kaspijskiego.

Skip to content