Autor: Redakcja

Zdecydowana większość Polaków interesuje się kulturą i sztuką – potwierdzają to wyniki badań 

Podziel się tym wpisem:

Aż 89 proc. ankietowanych Polaków interesuje się kulturą i sztuką, z czego 16 proc. deklaruje, że jest na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi, 38 proc. interesuje się wielkimi wydarzeniami w obszarze kultury i sztuki, a 35 proc. wybiera kameralne wydarzenia – wynika z badania przeprowadzonego przez Agencję Badawczą PBS na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jednym z najmocniej decydujących czynników jest wielkość miejscowości, w której mieszkamy.

Prawie co czwarty (23 proc.) mieszkaniec miasta powyżej 500 tys. twierdzi, że jest na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi. Wśród mieszkańców wsi zadeklarowało tak jedynie 6 proc. ankietowanych. 

Największym zainteresowaniem cieszą się te formy kultury, które są szeroko i bezproblemowo dostępne dla odbiorców, jak np. film (85 proc. zainteresowanych) oraz muzyka rozrywkowa (72 proc.). Niemal połowa respondentów (43 proc.) zadeklarowała zainteresowanie wystawami muzealnymi, a wydarzeniami muzyki poważnej interesuje się co czwarty badany (25 proc.). Jako utrudnienie w dostępie do kultury respondenci wskazują głównie dojazd np. do muzeum lub filharmonii, czy wysokie ceny biletów.

„Zapraszamy wszystkich do bywania”. PGE zachęca do kontaktu z kulturą

Polacy chcą częściej brać udział w wydarzeniach kulturalnych

Aż 71 proc. badanych chce częściej odwiedzać teatry, 82 proc. chce częściej bywać w kinie, a 69 proc. w muzeach. Główne powody, które zachęciłyby ich do przyjścia
do muzeum, to ciekawa ekspozycja (53 proc.), dostępność placówki (49 proc.) oraz niższa cena biletu (49 proc.).

Co czwarty ankietowany chciałby częściej odwiedzać filharmonie. W tym przypadku za główną barierę uchodzi cena biletu, ponieważ połowa badanych (56 proc.) deklaruje, że bywałaby częściej na takich koncertach, gdyby cena biletu była niższa. Ważnym aspektem jest dla nich również dostępność placówki (47 proc.).

Jak często w ciągu ostatnich 3 lat Polacy bywali w instytucjach kultury?

Jak deklaracje ankietowanych przekładają się na realną obecność w instytucjach kultury? Niemal co czwarty badany (23 proc.) w trakcie ostatnich trzech lat był
w teatrze, a 32 proc. deklaruje, że była tam nawet kilka razy. Co trzeci badany (36 proc.) w trakcie ostatnich trzech lat kilka razy był w kinie, a 28 proc. z nich twierdzi, że była tam nawet kilkanaście razy. Szczególnie duże (38 proc.) zainteresowanie regularnym bywaniem w kinie widać wśród najmłodszych ankietowanych czyli osób mających pomiędzy 16 a 24 lata.

Aż 37 proc. badanych w analizowanym czasie kilka razy było w muzeach, 12 proc. z nich nawet kilkanaście razy. Wystawy i galerie sztuki choć raz w trakcie ostatnich trzech lat odwiedził niemal co czwarty badany (23 proc.), a kilkukrotną obecność
w galerii lub na wystawie zadeklarowało 28 proc. respondentów.

Ponad połowa badanych (64 proc.) ani razu przez trzy lata nie wybrała się do filharmonii. Niemal co piąty (19 proc.) był tam raz, a 11 proc. badanych twierdzi, że kilkukrotnie uczestniczyło w koncercie organizowanym w filharmonii.

Czy Polacy uczestniczą w darmowych wydarzeniach?

Pomimo regularnie wskazywanego przez badanych argumentu dotyczącego niższej ceny biletów, aż 62 proc. badanych w ciągu ostatnich trzech lat nie brało udział
w żadnym darmowym spektaklu, a co 3. nie uczestniczył w darmowym koncercie.
70 proc. badanych nie uczestniczyło w ogóle w darmowym wydarzeniu kulturalnym.

Relatywnie dużą popularnością wśród ankietowanych cieszy się cykliczna akcja „Noc muzeów”, w której w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył niemal co trzeci badany (31 proc.).

Skąd czerpiemy wiedzę o aktualnych wydarzeniach kulturalnych?

Zdecydowana większość ankietowanych za główne źródło wiedzy o aktualnych wydarzeniach kulturalnych wskazała portale internetowe (66 proc.) oraz media społecznościowe (55 proc.). Wśród najstarszej badanej grupy popularne w tym kontekście są również media tradycyjne, takie jak gazety, radio i telewizja, na które wskazała ponad połowa badanych (53 proc.) mających powyżej 55 lat.

Badanie dotyczące zainteresowania Polaków kulturą i sztuką przeprowadziła Agencja Badawcza PBS na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej w dniach 30.08-01.09.2022 r. na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 16+.

fot. pixabay/TravelCoffeeBook

Materiał sponsorowany

Skip to content