Zgromadzenie Parlamentarne państ Trójkąta Lubelskiego – nowa koalicja dla Europy

Podziel się tym wpisem:

Źródło zdjęcia: Senat RP

Przewodniczący litewskiego i ukraińskiego parlamentu Viktorija Čmilytė-Nielsen i Rusłan Stefanczuk zgodnie stwierdzili, że współpraca w ramach Trójkąta Lubelskiego jest istotna dla wspólnego bezpieczeństwa.

W niedzielę rozpoczęła się dwudniowa XI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.

6 grudnia o godzinie 9 miało miejsce spotkanie Zgromadzenia Parlamentarnego podczas, którego głos zabrali przewodniczący Sejmu Litewskiego Czmilyte-Nielsen, Zgromadzenia Narodowego Ukrainy Stefanczuk , Marszałek Senatu RP oraz przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP poseł Marek Kuchciński, który jest wiceprzewodniczącym polskiej delegacji do Zgromadzenia.

W poniedziałek, zbierają się również: komisja ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy, komisja ds. rozwoju współpracy handlowo-gospodarczej, regionalnej, lokalnej i transgranicznej, komisja ds. współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, komisja ds. współpracy społecznej i kulturalnej.

Najważniejsze wyzwania dla Trójkąta Lubelskiego

Prace w ramach poszczególnych komisji mają za zadanie wypracowanie wspólnego stanowiska w najważniejszych kwestiach dla państw Trójkąta Lubelskiego. W ramach komisji ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy będzie możliwe wypracowanie wspólnej strategii wobec procesu integracji Kijowa ze strukturami Zachodu. Polska i Litwa jako członkowie UE i NATO lobują na rzecz integracji euroatlantyckiej Kijowa. Kolejną kwestią rozwijaną w ramach komisji ds. rozwoju współpracy handlowo-gospodarczej, regionalnej, lokalnej i transgranicznej jest bezpieczeństwo energetyczne państw Trójkąta Lubelskiego, które doświadczają stałej presji w tej kwestii ze strony Rosji. Podczas obrad komisji ds. bezpieczeństwa głos zabierze: dyrektor Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Martyny Bildziukiewicz. Kwestie omawiane podczas tej komisji stanowią największe wyzwanie obecnie dla regionu. Presja militarna ze strony Rosji wymierzona w Ukrainę, destabilizacja na Białorusi oraz zagrożenie energetyczne ze strony Nord Stream II są głównymi tematami podczas obrad tej komisji. Z kolei, komisja ds. współpracy społecznej i kulturalnej ma na celu wypracowanie odpowiednich mechanizmów, które pozwolą przeciwstawić się rosyjskim i białoruskim fake newsom wymierzonym w państwa UE i NATO.

Skip to content