Znaczenie organizacji pozarządowych w budowie Inicjatywy Trójmorza

Podziel się tym wpisem:

Współczesna dyplomacja publiczna nie może istnieć bez udziału organizacji społecznych, twierdzi: Sebastian Wijas.

24 listopada, Sebastian Wijas Wiceprezes Stowarzyszenia Trójmorze brał udział w panelu: Międzynarodowe Inicjatywy na rzecz Odbudowy Ekonomicznej i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Europy po Covid 19, organizowanym przez Fundację Kilskich.

Jak pandemia zmieniła perspektywy dla rozwoju międzynarodowej współpracy w przyszłości? Czy współpraca ta powinna odbywać na poziomie globalnym wielu państw europejskich, czy jednak powinna skupiać się na działaniach w ramach jednego regionu?

Sebastian Wijas: Trójmorze ma potencjał do akumulacji potencjału organizacji pozarządowych. Jednocześnie ten rozwój musi odbywać się przy współpracy z aktorami państwowymi. Trzeba mieć świadomość, że Trójmorze nie jest zbudowane jedynie jako projekt infrastrukturalny i energetyczne ale jest również tą platformą budowania się relacji horyzontalnych, które stanowią Soft Power regionu. Ten potencjał powinien służyć integracji wewnątrz regionu Trójmorza.

Ta integracja organizacji pozarządowych mogłaby się odbywać przy wsparciu Funduszu Trojmorza. Przykładem tworzenia forów współpracy dla organizacji pozarządowych mogą być: Rada Nordycka, OECD czy nawet Partnerstwo Wschodnie.   

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach różnych organizacji subregionalnych ma miejsce jednakże nadal jest niewystarczająca, podkreślił Sebastian Wijas.

Wydarzenie dostępne:

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F1581939245226050%2Fvideos%2F481074833260771%2F&show_text=false&width=560&t=0

Skip to content