Prezes Wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych Dr. Christoph Boschan: Austria jest silnie powiązana z rynkami kapitałowymi państw Trójmorza

Podziel się tym wpisem:

Rynki Europy Środkowo-Wschodniej są kluczowe dla inwestorów z Austrii, stąd wzięło się duże zaangażowanie wiedeńskiej giełdy na rynkach kapitałowych regionu: Powiedział Christoph Boschan

Jakub Lachert, redaktor naczelny Portalu Trójmorze: Jakie jest miejsce Austrii w Inicjatywie Trójmorze, biorąc pod uwagę inny bagaż doświadczeń w historii najnowszej? Austria jako jedyna wśród państw Trójmorza nie należała do obozu socjalistycznego. Jak wygląda współpraca Austrii z rynkami kapitałowymi pozostałych państw Inicjatywy Trójmorza?

Christoph Boschan Prezes Wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych: Na początku chciałbym zaznaczyć że Austria znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pozostałych państw regionu. Austria jest pewnym łącznikiem pomiędzy państwami regionu a Zachodnią Europą. Austriackie firmy wypracowują nawet połowę swoich zysków na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej,  w tym w Polsce . W wymiarze współpracy giełd papierów wartościowych W Wiedniu Lublanie, Zagrzebiu i Budapeszcie prowadzona jest bezpośrednia współpraca w zakresie zapewnienia szkoleń i wspólnych regulacji, natomiast na poziomie Trójmorza wiedeńska giełda papierów wartościowych prowadzi wspólny index dla wszystkich państw Trójmorza.  Giełda wiedeńska wprowadza również rozwiązania w zakresie konsolidacji 10 rynków z regionu Trójmorza, polegających na podłączeniu ich baz danych do wspólnego systemu, takie rozwiązania pomagają zaistnieć na zachodnich rynkach, inwestorom z naszego regionu.

JL: Austria jest zintegrowana z rynkami kapitałowymi pozostałymi państwami Trójmorza, dlaczego więc nadal nie wyraziła chęci uczestnictwa w Funduszu Trójmorza?

CB: Nie posiadam specjalnej wiedzy na temat uczestnictwa Austrii w Funduszu Trójmorza. Wiele informacji, na temat tego mechanizmu finansowego zdobyłem podczas dzisiejszego panelu dotyczącego Funduszu Trójmorza (II Konferencja Giełd Trójmorza). Postaram się zdobyć potrzebne informacje dotyczące postrzegania tego mechanizmu finansowego przez rząd austriacki. Uważam, że ten fundusz jest ciekawym rozwiązaniem w dziedzinie infrastruktury transportowej i energetyki i odpowiada wyzwaniom stojącym przed regionem. Posiadanie własnego funduszu z jasno określonymi celami może być skutecznym  rozwiązaniem dla rozwoju regionu.  

Skip to content