300 milionów dolarów dla Funduszu Trójmorza – wsparcie DFC

Autor: Marcel Bartczak
Podziel się tym wpisem:
Na szczycie Trójmorza w Rydze instytucja US International Development Finance Corporation (DFC) uzgodniła z Funduszem Trójmorza (3SIIF) wstępne warunki finansowania, które stanowić mają podwaliny umowy, na mocy której DFC przekaże Funduszowi do 300 milionów dolarów. Pieniądze mają stanowić wsparcie dla projektów infrastrukturalnych i energetycznych Inicjatywy, i tym samym zapewniać bezpieczeństwo i dywersyfikację energetyczną, a także poprawić skomunikowanie regionu.

DFC jest instytucją finansowania rozwoju, która udzieliła wsparcia w wysokości ponad 37 miliardów dolarów, finansując projekty infrastrukturalne na całym świecie.

Fundusz Trójmorza inwestuje w projekty w trzech obszarach: transportu i logistyki, w sektorze energetycznym, oraz sektorze gospodarki cyfrowej, w osi północ-południe regionu Trójmorza. Zaangażowanie DFC sprawi, że wysokość kapitału jakim będzie dysponował fundusz sięgnie 1.3 miliarda euro. 

„Chcemy potwierdzić swoje zaangażowanie w Fundusz Trójmorza. To wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i będzie stanowić finansową defensywę wobec agresji rosyjskiej w Europie.” – mówi Scott Nathan, dyrektor zarządzający DFC – „Mocne relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a krajami Trójmorza tworzą ogromne możliwości dla wysokiej jakości inwestycji, opartych na wspólnych wartościach. Współpraca pomiędzy DFC i 3SIIF umożliwi inkluzywny wzrost gospodarczy i rozwój w całym regionie.”

Prezes BGK i przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza Beata Daszyńska-Muzyczka również skomentowała zaangażowanie DFC w 3SIIF:

„Obecnie wyzwania geopolityczne i gospodarcze uwypukliły znaczenie Trójmorza  – podkreśliła – Potrzeby inwestycyjne tego regionu mają kluczowe znaczenie dla spójności UE, ciągłego wzrostu gospodarczego, a także dla lepszej łączności i bezpieczeństwa energetycznego. Bardzo się cieszę, że nasi amerykańscy przyjaciele z DFC podzielają ten pogląd i zamierzają inwestować w Fundusz Trójmorza.”

Fundusz Trójmorza jest spoiwem i finansowym kręgosłupem inicjatywy. Zaangażowanie DFC w Fundusz Trójmorza ma niebagatelne znaczenie, bo w sposób istotny wpłynie na możliwości realizacji strategicznie istotnych inwestycji dla regionu.

Zdjęcie ilustracyjne: DFC

Skip to content