Agencja Fitch: gospodarki krajów V4 odporne na trzecią falę pandemii COVID-19

Podziel się tym wpisem:

Agencja ratingowa Fitch z Londynu potwierdziła względną odporność gospodarczą większości gospodarek krajów grupy Trójmorza – a w szczególności krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) – na ograniczenia wywołane lockdownem.

Wzrost ekonomiczny w regionie odbije dynamicznie w 2021 roku, pomimo trzeciej fali koronawirusa – twierdzi Fitch Ratings. Nowy impuls do wzrostu może zapewnić także wsparcie inwestycyjne z Funduszu UE nowej generacji (NGEU). Tutaj jednak wpływ będzie odczuwalny od 2022 roku.

Analitycy agencji są zdania, że wyniki gospodarcze wszystkich krajów V4 (Polski, Węgier, Czech i Słowacji) przewyższyły prognozy stawiane na 2020 rok, dzięki wzmożonej konsumpcji i stabilnemu wkładowi eksportu netto. Dużą nadzieje dają sprawnie realizowane programy szczepień.

Udało się dostosować do sytuacji

Fitch zauważa, że większość sektorów w tych gospodarkach, z pewnymi wyjątkami, takimi jak hotelarstwo i usługi gastronomiczne, dostosowała się do ograniczeń dystansujących społeczeństwo. Rządy krajów V4 zapewniły utrzymanie lub rozszerzenie programów wsparcia, wspomagane elastycznością dzięki zawieszeniu krajowych reguł fiskalnych (z możliwością przedłużenia zawieszenia reguł ogólnounijnych do 2022 r.).

„Impuls wzrostowy od 2021 r. będzie napędzany inwestycjami, ponieważ wydłużony cykl wieloletnich ram finansowych UE (WRF) 2014–2020 dobiega końca i rozpoczyna się wypłata środków w ramach NGEU” – czytamy w komunikacie. „Dlatego oczekujemy, że wzrost inwestycji będzie szczególnie silny, wahając się od średnio 8,4% r / r na Węgrzech w 2021 i 2022 r. aż do 18,3% r / r na Słowacji. Prognozujemy, że oba państwa osiągną w 2022 r. stopy wzrostu realnego PKB znacznie powyżej mediany w kategorii porównywalnych ratingów” – prognozuje agencja.

Są też problemy

Problemem pozostaje wysoka inflacja, szczególnie w Polsce, gdzie prognozuje się wzrost cen średnio 2,7% w latach 2021-22, oraz na Węgrzech (3,3%). Dla obywateli niekorzystne są także bardzo niskie realne stopy procentowe. Fitch zauważył, że Narodowy Bank Polski zadeklarował utrzymanie konkurencyjności złotego w celu ochrony eksportu pomimo ryzyka związanego z inflacją.

Tylko Czechy podniosą stopy procentowe w 2021 r. Inne banki centralne prawdopodobnie pozostawią je na obecnych poziomach przez kolejne dwa lata. Wznowienie wzrostu PKB będzie natomiast sprzyjało redukcji deficytu budżetowego w 2021 r. Pogorszenie sytuacji finansów publicznych spodziewane jest jedynie na Słowacji.

Skip to content