Bank Światowy: gospodarki Europy Środkowej i krajów bałtyckich przyspieszą w 2022 r. do 4,1 proc.

Podziel się tym wpisem:

Jak wynika z szacunków Banku Światowego, Chorwacja może liczyć w 2022 r. na 4,9-proc. wzrost gospodarki. Na Węgrzech wzrost ma osiągnąć 4,3 proc., w Polsce – 4,2 proc., a w Rumunii 4,1 proc. PKB.

Organizacja szacuje, że w grupie wybranych ośmiu państw zakwalifikowanych jako „Europa Środkowa i kraje bałtyckie” (Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Węgry), wzrost PKB w 2021 r. wyniesie 3,6 proc., a w 2022 r. – 4,1 proc.

Korzystne prognozy dla Chorwacji

Bank Światowy ocenia, że Chorwacja w 2021 r. osiągnie 4,5-procentowy wzrost gospodarki, a w 2022 r. – 4,9 proc. Jak czytamy w prognozie, w kraju tym ekonomia jest w znaczącym stopniu oparta o sektor turystki. Poza pandemią COVID-19 krajem wstrząsnęło też kilka trzęsień ziemi, które najmocniej odczuła Banovina, jedna z najbiedniejszych części kraju.

Niemniej, akcja szczepień powinna pozwolić na stopniowe otwieranie granic, co korzystnie odbije się na ekonomii tego państwa. Dodatkowym impulsem mają być inwestycje unijne, m.in. przeznaczone na odbudowę po wspomnianych kataklizmach.

Polska gospodarka w 2022 r.: wzrost wyższy niż oczekiwano

„Dwie fale COVID-19 i pandemiczne obostrzenia pchnęły Polskę w recesję. Pozostała ona jedną z najbardziej odpornych gospodarek regionu” – czytamy w analizie Banku Światowego. W polskojęzycznym komunikacje organizacji przekazano, że według analityków w 2021 r. wzrost gospodarczy kraju będzie „umiarkowany” (3,3 proc., nieco niżej niż prognozowano jesienią), ale krajowa gospodarka „przyspieszy do 4,2 procent w 2022 r., czyli bardziej, niż spodziewano się poprzednio (3,4 procent), po części dzięki odbiciu popytu wewnętrznego, głównie w obszarze inwestycji”.

W przypadku Rumunii mamy do czynienia, jak pisze Bank Światowy, z „lepszym niż oczekiwano” funkcjonowaniem gospodarki w pandemicznym 2020 r. (3,9 proc. wzrostu PKB). W 2021 r. szacowany jest wzrost na poziomie 4,3-proc., głównie z uwagi na przewidywane ożywienie gospodarcze w drugiej połowie roku. To z jaką prędkością będzie „rosnąć” po pandemii rumuńska gospodarka, uzależnione jest od sukcesu akcji szczepień, reakcji rządu na kryzys zdrowotny w kraju, a także od wykorzystania unijnych środków. Pieniądze z Funduszu Odbudowy mają odegrać znaczącą rolę w lokalnej gospodarce. Wzrost gospodarczy w 2022 r. oszacowano na 4,1 proc.

Wyzwania dla Bułgarii

W rozdziale poświęconym analizie rozwoju gospodarek wybranych państw, Bank Światowy skupia się również na Bułgarii. Jak zaznaczono, kraj ten został „stosunkowo łagodnie dotknięty kryzysem wywołanym pandemią w 2020 roku”. Jak zaznaczono, że kluczową rolę w odbudowie gospodarczej odegra akcja szczepień w populacji, w której „sceptycyzm wobec szczepionek utrzymuje się na wysokim poziomie”.

Według Banku Światowego nastrój niepewności w kraju jest potęgowany przez wybory parlamentarne, które odbędą się 4 kwietnia. Szybkie utworzenie rządu po wyborach mogłoby, wraz ze zwiększeniem tempa szczepień na COVID-19, sprawić, że zaufanie inwestorów będzie rosło. Bank Światowy szacuje 2,6-proc. wzrost PKB w 2021 r. i 3,3-proc. w 2022 r.

Konkluzje Banku Światowego

„Z raportu Banku Światowego wynika, że bardzo ważne dla długoterminowego, inkluzywnego wzrostu gospodarczego są dobre praktyki w zakresie rządzenia” – czytamy w komunikacie.

Wskazuje się także na rolę cyfryzacji w badanych krajach. Asli Demirgüç-Kunt, główna ekonomistka Banku Światowego na Europę i Azję Środkową zaznaczyła, że „echnologie cyfrowe i rewolucja w obszarze danych jest szansą na poprawę efektywności, przejrzystości, reagowania i zaufania obywateli, co wszystko razem bezpośrednio przyczynia się do poprawy jakości rządzenia”.

Źródło: Bank Światowy

Skip to content