Branża cyfrowa Trójmorza publikuje manifest, w którym pisze o „obawach i oczekiwaniach” w związku z nowymi regulacjami UE

Podziel się tym wpisem:

Dziewięć organizacji tworzących koalicję CEE Digital Coalition, które reprezentują branżę cyfrową ośmiu państw naszej części Europy, wystosowało manifest dotyczący przygotowywanych przez ośrodki unijne regulacji związanych z usługami cyfrowymi i jednolitym rynkiem cyfrowym.

Wśród sygnatariuszy manifestu jest Związek Cyfrowa Polska oraz ośrodki z Rumunii (APDETIC), Czech (ASE i SPCR), Bułgarii (DNA), Litwy (INFOBALT), Węgier (IVSZ), Słowacji (SAPIE) i Słowenii (ICT). Głoszą oni, że w przygotowywanych regulacjach: Akcie o usługach cyfrowych (DSA) i Akcie o rynkach cyfrowych (DMA) należy pozostawić część rozwiązań z obecnie funkcjonującej Dyrektywy o handlu elektronicznym.

Wskazano tu, jak czytamy w komunikacie Związku Cyfrowa Polska na „zasadę państwa pochodzenia” i „poszanowanie w unijnych regulacjach różnorodności usług cyfrowych”. Podkreślono wpływ, jaki nowe rozwiązania mogą mieć na wolność użytkowników przestrzeni cyfrowej, a także konkurencyjność na rynku cyfrowym małych i średnich przedsiębiorstw czy startupów.

Dobry moment dla regionu

W manifeście zaznaczono, że dopóki proponowane regulacje nie przyjmą ostatecznego kształtu, należy upewnić się, że koszty sprostania ich wymaganiom nie będą zbyt wielkie dla mniejszych podmiotów w regionie i nie wpłyną negatywnie na cyfrowy potencjał Europy Środkowo-Wschodniej.

Moment, aby region zabrał głos w tej sprawie i wpłynął na obie regulacje jest odpowiedni, bowiem, jak przypominano w oświadczeniu, Słowenia kieruje obecnie pracami Unii Europejskiej, a w drugiej połowie tego roku zastąpi ją inny kraj tej części Europy – Czechy.

– Mamy szansę zadbać o cyfrową gospodarkę naszego regionu i całej Europy, lecz aby było to możliwe, potrzebujemy ścisłej współpracy i jednolitego głosu – stwierdził cytowany w komunikacie Związku Cyfrowa Polska prezes tej organizacji Michał Kanownik. Dodał, że właśnie to jest celem przyświecającym CEE Digital Coalition.

„Apelujemy o rozwagę”

„Należy dołożyć starań, by europejskie regulacje, takie jak DSA i DMA, gwarantowały środowisko prawne sprzyjające użytkownikom i konsumentom oraz przedsiębiorstwom i start-upom. Niestety, wadliwy proces projektowania przepisów może narazić nas na osiągnięcie odwrotnego efektu. Apelujemy o rozwagę” – czytamy w manifeście.

Jak również zauważono, obecnie Europie potrzebna jest – bardziej niż kiedykolwiek – innowacyjna cyfrowa gospodarka, możliwość wykorzystywania potencjału startupów i scaleupów, co korzystnie wpłynie na gospodarkę i społeczeństwo Unii Europejskiej w dobie popandemicznej odbudowy.

Skip to content