Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Czechy z najniższym bezrobociem w UE, dobre wyniki krajów Trójmorza

Podziel się tym wpisem:

Czechy (2,8-proc. stopa bezrobocia) oraz Polska (3,4 proc.) zajmują odpowiednio 1. i 4. miejsce w zestawieniu krajów najmniej dotkniętych w lipcu bezrobociem w Unii Europejskiej.

Czechy mają ten sam wskaźnik co miesiąc wcześniej, z kolei w Polsce bezrobocie spadło – w czerwcu, według danych Eurostatu – było na poziomie 3,6 proc. Trzeci wynik wśród państw należących do Inicjatywy Trójmorza (a szósty w całej UE) zanotowano w Słowenii – 4 proc.

„Sytuacja na krajowym rynku pracy systematycznie się poprawia, a stopa bezrobocia (podbita na początku roku przez zmiany metodyczne) ponownie zmierza w kierunku najniższego w UE” – komentuje na Twitterze dane Polski PKO BP.

2. i 3. krajami o najniższej stopie bezrobocia w Unii są: Holandia (3,1 proc.) i Malta (3,3). Piątkę zamykają Niemcy (3,6 proc.).

Wyniki w pozostałych krajach Trójmorza

Wg Eurostatu na Węgrzech bezrobocie nieco wzrosło (o 0,3 pkt. proc.) i wynosi obecnie 4,3 proc. W Rumunii jest to 5,1 proc., w Bułgarii 5,9 proc., w Austrii – 6,2 proc.

W Estonii bez pracy pozostaje 45 tys. osób (6,5 proc., przy 7,7 proc. w lipcu ubiegłego roku. W Słowacji jest 6,6 proc. bezrobotnych. Wszystkie te kraje sklasyfikowane są powyżej unijnej średniej wynoszącej 6,9 proc (spadek o 0,2 pkt. proc.).

Chorwacja, Litwa i Łotwa (7,3 proc., 7,5 proc. i 7,6 proc.) to państwa Trójmorza o stopie bezrobocia wyższej niż unijna średnia. W tym pierwszym kraju można odnotować jednak kolejne spadki, wskaźnik ten bowiem osiągał w maju bieżącego roku 8 proc.

Źródło: Eurostat

Skip to content