Digital V4: w pełni aprobujemy Deklarację Cyfrową Grupy Wyszehradzkiej

Podziel się tym wpisem:

Organizacje działające w branży cyfrowej, które tworzą grupę Digital V4 poparły deklarację szefów rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier dotycząca współpracy przy projektach cyfrowych. Dokument podpisano na szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie.

Deklaracja podpisana przez premierów państw Grupy Wyszehradzkiej zobowiązuje Polskę, Czechy, Słowację i Węgry m.in. do „współpracy na rzecz zabezpieczenia funduszy unijnych na transformację cyfrową, w szczególności na wspólne projekty cyfrowe V4”. Oświadczono także, że państwa V4 będą promować swoje osiągnięcia w obszarze cyfryzacji, zachęcać przedsiębiorstwa z państw Grupy do współpracy transgranicznej. Zobowiązano się również do „koordynacji działań mających na celu poprawę konkurencyjności i potencjału innowacyjnego państw V4 w sprawach cyfrowych, a także wzmocnienie transformacji cyfrowej i przyspieszenie przyjęcia kluczowych technologii cyfrowych”.

Zjednoczenie potencjału jest kluczowe

W odpowiedzi na ten dokument organizacje tworzące Digital V4, czyli Związek Cyfrowa Polska, czeski ASE, słowacki ITAS i węgierski IVSZ, wyraziły „pełną aprobatę” treści deklaracji. Jak oświadczono, zawarte w dokumencie podpisanym podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej cele są zgodne z celami inicjatywy Digital V4. W opinii sygnatariuszy oświadczenia „zjednoczenie potencjału technologicznego w regionie V4 jest kluczowe dla tutejszego dobrobytu”.

 „Z  radością  przyjmujemy  wyznaczone  w  Deklaracji cele,  m.in.  dzielenia się  zasobami  wiedzy,  wzajemnego  promowania  cyfrowych  osiągnięć,  budowania legislacji sprzyjającej cyfrowemu wzrostowi w naszych państwach i na arenie unijnej oraz koordynacji działań z zakresu nowych technologii cyfrowych” – zaznaczono w oświadczeniu.

Współpraca sprawi, że nasz głos zyska na znaczeniu

Organizacje tworzące Digital V4 wskazały także na „ogromne znaczenie kwestii cyberbezpieczeństwa”. Współpraca w tym zakresie ma  „zapewnić   bezpieczeństwo   społeczeństwa   informacyjnego   i   współczesnego biznesu”  w państwach Grupy. Podkreślono również niewykorzystany potencjał drzemiący w cyfrowych gospodarkach Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

W dokumencie wyrażono przekonanie, że bliska współpraca krajów V4 w dziedzinie cyfrowej wzmocni ich pozycję. „Sprawi,   że   nasz   głos   w   kwestiach   cyfryzacji   zyska   na   znaczeniu   na   arenie międzynarodowej z wielką korzyścią dla prawdziwie cyfrowej Grupy Wyszehradzkiej” – zakończono we wspólnym oświadczeniu Związku Cyfrowa Polska, ASE, ITAS i IVSZ.

Źródło: KPRM, cyfrowapolska.org

Skip to content