Eurostat: Polska i Czechy z najniższym bezrobociem w UE, siedem państw Trójmorza w czołowej dziesiątce zestawienia

Podziel się tym wpisem:

Według Eurostatu, w Polsce odnotowano w marcu tego roku 3,1-proc. bezrobocie. Jest to – kolejny raz – najniższy wynik w Unii Europejskiej.

Mimo pandemii bezrobocie w Polsce utrzymuje się na stałym, niskim, poziomie, 3,1 proc. to taki sam wynik jak w styczniu i lutym. Drugie najniższe bezrobocie w UE mają Czechy. Również i tam w pierwszym kwartale stwierdzono tę samą – 3,2-proc. – liczbę osób niezatrudnionych.

Poprawiła się sytuacja Węgier. Jeszcze w styczniu, w kraju tym Eurostat stwierdził 4,9-proc. bezrobocie. W przypadku marca jest to już 3,9 proc. (czwarty wynik w Unii Europejskiej).

W dziesiątce kolejne kraje Trójmorza

Spośród państw Trójmorza, w czołowej dziesiątce krajów UE najmniej dotkniętych bezrobociem są jeszcze, zajmujące od siódmego do dziesiątego miejsca: Słowenia (4,8 proc.), Bułgaria (5,1 proc.), Rumunia (5,5 proc.) i Austria (5,6 proc.).

Unijna średnia wyniosła 7,3 proc. (o 0,1 pkt. proc. lepiej niż w lutym). Niższą od niej stopę bezrobocia stwierdzono w Estonii (6,8 proc.) i Chorwacji (7,1 proc.). Kolejne państwa Trójmorza osiągnęły gorsze wyniki. 7,4-proc. bezrobocie odnotowano w marcu na Słowacji. Na Litwie i Łotwie wskaźnik ten wyniósł niemal 9 proc. (8,9 i 8,7). Warto jednak odnotować, że na Litwie mamy do czynienia ze spadkiem o 0,7 pkt. proc względem lutego.

Źródło: Eurostat
Skip to content