Eurostat: Polska i Czechy z najniższym bezrobociem w UE

Podziel się tym wpisem:

Jak wynika z danych Eurostatu, Polska i Czechy mają najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Unijna średnia wynosi 7,3 proc., większość państw Trójmorza plasuje się poniżej tego wskaźnika.

Eurostat podał też dane dotyczące strefy euro. Wynosi ona 8,1 proc. Analitycy spodziewali się, że będzie to 8,3 proc.

Polska i Czechy w czołówce

Polska, jak wynika z danych Eurostatu, miała w styczniu 3,1-procentowe bezrobocie. Można mówić o pewnej stabilności poziomu zatrudnienia w naszym kraju. W styczniu 2020 r. było to 3,0 proc, pod koniec ubiegłego roku odsetek niezatrudnionych wynosił 3,2 proc.

Stabilnie jest także w Czechach, które mają drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Tym razem jednak poziom ten nieco wzrósł, wynosi bowiem 3,2 proc. wobec 3,1 proc. w grudniu 2020 r. W unijnej czołówce są także inne państwa należące do Inicjatywy Trójmorza: Słowenia (4,7 proc.), Węgry (4,9 proc.) i Bułgaria (5,5 proc.).

Bezrobocie w 3SI

Nieco gorzej sytuacja ma się w państwach bałtyckich. Na Litwie bezrobocie wzrosło o 0,4 pkt. proc. i wynosi 9,6 proc. Na Łotwie odsetek niezatrudnionych wynosi 8,5 proc. (wzrost o 0,3 pkt. proc.). Brakuje styczniowych danych dot. Estonii, w grudniu 2020 r. bezrobocie wynosiło tam, jak wskazywały dane Eurostatu, 6,9 proc.

Wskaźniki pozostałych państw należących do Inicjatywy Trójmorza wynoszą: w Austrii – 5,7 proc., na Słowacji – 7,2 proc., w Chorwacji 7,1 proc. Nie ma danych dotyczących Rumunii, jednak statystyki z końca roku 2020 r. wskazywały na utrzymujący się na stabilnym – nieco ponad 5-proc. poziomie – odsetek niezatrudnionych mieszkańców kraju.

Źródło: EUROSTAT

Skip to content