Trimarium

Analizy, opinie i komentarze najważniejszych wydarzeń

Eurostat publikuje dane. Polska i Czechy z najniższym bezrobociem w UE, dobre wskaźniki krajów Trójmorza

Podziel się tym wpisem:

Według kwietniowych danych Eurostatu, w Polsce po raz kolejny odnotowano 3,1-proc. wskaźnik bezrobocia. Nasz kraj utrzymuje zatem pozycję lidera w Unii Europejskiej.

Pomimo pandemii bezrobocie w naszym kraju dalej utrzymuje się na niskim poziomie – 3,1 proc. To taki sam wynik jak w styczniu, lutym i marcu. Drugi najniższy wynik w UE mają Czechy, ale tu nastąpił wzrost z 3,2 do 3,4 proc.

Wskaźnik Węgier, chociaż nadal lepszy niż w styczniu czy lutym, zanotował jednak wzrost w porównaniu do marca tego roku. Bezrobocie zwiększyło się z 3,9 proc. do 4,3 proc., plasując ten kraj na piątej pozycji w Unii.

W dziesiątce inne kraje Trójmorza

W czołowej dziesiątce krajów UE najmniej dotkniętych bezrobociem są jeszcze trzy kraje z obszaru Trójmorza. Bułgaria znajduje się na siódmym miejscu, odnotowując zmniejszenie się bezrobocia z 5,1 proc. do 4,7 proc., Słowenia natomiast spadła z siódmej na ósmą pozycję z powodu wzrostu z 4,8 proc. do poziomu 5,2 proc.

Swój wskaźnik utrzymała Austria i z 5,6 proc. zamyka pierwszą dziesiątkę krajów Unii Europejskiej pod względem najniższej stopy bezrobocia. W poprzednim, marcowym, badaniu to Rumunia mogła pochwalić się tym miejscem, ale wzrost bezrobocia z 5,5 proc. do 5,7 proc. spowodował, że to państwo spadło na 12. pozycję.

Spadki bezrobocia na Litwie

Unijna średnia wyniosła 7,3 proc. – tyle samo co w marcu. Niższą stopę bezrobocia od tej odnotowano jeszcze w Estonii czy na Litwie (odpowiednio 6,8 proc. i 7,0 proc.). Godny podkreślenia jest fakt, że to kolejny sukces litewskiej gospodarki, bowiem w porównaniu do marca wskaźnik spadł aż o 1,9 punktów procentowych. Jest to postępujący trend, gdyż w marcu to państwo bałtyckie odnotowało z kolei spadek o 0,7 pkt. proc. względem wyników z lutego.

Na Łotwie bezrobocie spadło z 8,7 proc. do 7,8 proc. Natomiast Chorwacja zanotowała wzrost w porównaniu do marca – z 7,1 proc. do 7,5 proc.

Źródło: Eurostat

Skip to content