Forum Ekonomiczne w Katowicach. Relacja z panelu „Strategia transportowa dla Polski”

Autor: Jakub Lachert
Podziel się tym wpisem:

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dokonał podsumowania strategii transportowej i przedstawił plany rozbudowy projektów infrastrukturalnych. – Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji wielu projektów transportowych, które mają charakter ogólnopolski – stwierdził.

Jak stwierdził Andrzej Adamczyk, w każdym regionie kraju są realizowane kolejne inicjatywy w zakresie transportu. – Polska jest jednym wielkim placem budowy – oświadczył. -Takimi przykładami mogą być województwa podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie czy zachodniopomorskie – ocenił. – Istotne z naszej perspektywy jest również wparcie dla dróg lokalnych wspierane rocznie kwotą 3 miliardów złotych – dodał. – Polska jest jednym wielkim placem budowy – ocenił.

Jako priorytetowe wskazał jednak „duże projekty takie jak Via Baltica czy Via Carpatia” , realizowane „przy jednoczesnym uwzględnieniu programów dla infrastruktury kolejowej dla dworców czy budowa nowoczesnego taboru”. – Jednym z naszych sukcesów na szlakach kolejowych jest np. skrócenie czasu podróży z Krakowa do Katowic z 2 godzin do 55 minut – powiedział.

Kwestia wsparcia kolei przez państwo

Jana Pieriegud (Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) stwierdziła, że ocena czy w Polsce tworzy się nowoczesna infrastruktura zależy „od realizacji celów w perspektywie długoterminowej”. – Istnieją różne wskaźniki naszego rozwoju. W perspektywie lat 2010 – 2020 według wskaźnika ogólnego mamy poprawę o 25 proc. W kwestii transportu intermodalnego mamy wzrost z 2 proc. do 10 proc. W kwestii budowy autostrad jest to podwojenie ich ilości w ciągu 10 ostatnich lat. Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa poprawiły się, natomiast w najniższym stopniu w stosunku do innych celów strategii rozwoju transportu – oceniła.

Marek Staszek, prezes zarządu DB Cargo Polska zauważył, że prace remontowe na kolei są dużym wyzwaniem dla odpowiedniej logistyki sieci cargo. – Nie wystarczy jedynie logistyka w kwestiach budowy szybkich kolei ale również planowanie powinno dotyczyć przewozów kolejowych cargo. Wzrost znaczenia kolei nie jest odpowiednio wspierany przez państwo w stosunku do budowy połączeń drogowych – oświadczył.

Krzysztof Niemiec (Track Tec, wiceprezes zarządu) uważa, że wdrożenie nowych regulacji środowiskowych w UE będzie wsparciem dla transportu kolejowego. – Jednakże transport kolejowy musi być realizowany zgodnie ze strategią, która będzie związana przede wszystkim z takimi czynnikami jak przewóz osób i towarów a nie jedynie realizować czynniki środowiskowe – wskazał.

łady na infrastrukturę kolejową i bezpieczeństwo

Wicedyrektor PwC Maciej Starzyk zwrócił uwagę na kwestie emisyjne, które będą dominować w dyskusji o strategii wobec rozwoju transportu. Jego zdaniem, ważne jest zwracanie uwagi na cele wszystkich zainteresowanych grup w sektorze transportowym zarówno w wymiarze realizacji infrastruktury drogowej i kolejowej, jak również inwestycji w nowoczesne środki transportu.

Arnold Bresch (dyrektor ds. inwestycji w PKP S.A.) przypomniał, że Krajowy Program Kolejowy dzięki wysiłkom Ministerstwa Infrastruktury został zasilony kwotą 77 mld. złotych. – Z tej kwoty została poprawiona infrastruktura kolejowa zarówno w wymiarze transportowym jak i pasażerskim. Te działania są nakierowane zarówno na poprawienie bezpieczeństwa jak również uatrakcyjnienie oferty usług kolejowych dla konsumentów – wskazał.

Podczas dyskusji poruszono też kwestię transportu morskiego. Sławomir Michalewski, wiceprezes zarządu ds. finansowych Portu Morskiego w Gdańsku, zaznaczył, że podmiot ten jest „największym terminalem transportowym na Bałtyku”.

– Ostatnie inwestycje realizowane w porcie dotyczyły inwestycji związanych z nowymi torami wodnymi. W kwestii lądowych połączeń transportowych z portem w Gdańsku, PKP realizuje nowe inwestycje kolejowe w postaci 70 km dodatkowych torów, które usprawnią rozładunek towarów – powiedział Michalewski.

Jak będzie wyglądać transport w Polsce w latach 30.?

Andrzej Adamczyk podsumowując dyskusję, postarał się odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała Polska w 2033 roku. – W tej perspektywie Polska zrealizuje swoje cele transportowe. Długość dług ekspresowych i autostrad wyniesie 8600 km – wskazał.

Jego zdaniem, dzięki Vii Carpatii zostanie stworzony ważny węzeł transportu drogowego łączący Via Baltica w Ełku. Kolejnymi węzłami będą Lublin łączący z granicą Białorusi i Rzeszów – w pobliżu Ukrainy. Wskazał na udrożnioną drogę S3 realizowaną z terminala w Świnoujściu. – Do 2030 roku zostaną dofinansowane drogi samorządowe kwotą 55 mld złotych. Polska osiągnie średnią prędkość połączeń kolejowych cargo 45 km na godzinę wobec obecnych 22 km/h – zapowiedział minister infrastruktury.

Fot. Ministerstwo Infrastruktury

Skip to content