Fundusz Trójmorza szansą inwestycyjną dla Litwy

Podziel się tym wpisem:

Każdy wydany 1 %  na inwestycje infrastrukturalne może przynieść zyski od 2 do 2,5 %  PKB w przyszłości, stwierdziła Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka

17 listopada, odbyła się w Wilnie (Litwa), konferencja poświęcona Funduszowi Trójmorza. Wydarzenie to było zorganizowane przez Ministerstwo Finansów Republiki Litwy. W Konferencji wzięli udział: przedstawiciele litewskich Ministerstw Finansów oraz Spraw Zagranicznych, jak również Banku Gospodarstwa Krajowego – inicjatora i założyciela Funduszu Trójmorza. Prezes zarządu BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka oraz pierwszy wiceprezes BGK, Paweł Nierada. W konferencji brał udział  również Joseph Philipsz z Amber Infrastructure Group struktury, która opiniuje  projekty Funduszu Trójmorza. Amber Infrastructure Group posiada dwa biura w regionie w Pradze i Warszawie.

Beata Daszyńska-Muzyczka przedstawiła potencjał regionu Trójmorza jako spójnego rynku inwestycyjnego. Prezes BGK podkreśliła, że nadal istnieje wielka luka pomiędzy Europą Zachodnia a państwami Trójmorza w takich sektorach jak infrastruktura w tym infrastruktura cyfrowa oraz energetyka. Państwa Trójmorza powinny wydawać 3 % swojego PKB, żeby uzyskać poziom zachodni w wymienionych wyżej sektorach.   

Paweł Nierada przedstawił możliwości inwestycyjne regionu Trójmorza, który jest bardzo zróżnicowany. Fundusz Trójmorza daje możliwości dla inwestorów globalnych do inwestycji w najszybciej rozwijającym się rynku w Europie jakim jest Trójmorze.

Istotna jest również synchronizacja działań w kwestiach związanych np. energetyką jeśli weźmiemy pod uwagę wyzwania klimatyczne stawiane przed regionem przez UE – podkreślił Nierada.

Litewskie projekty   

Rolandas Zukas dyrektor wykonawczy litewskiego koncernu energetycznego  EPSO-G zaprezentował główne wyzwania dotyczące między innymi transformacji energetycznej na Litwie. działania strony litewskiej mają doprowadzić do uniezależnienia się od dostaw gazu z Rosji. Ważnym elementem tych działań jest budowa połączenia gazowego pomiędzy Polską i Państwami Bałtyckimi, które uniezależnią państwa takie jak Litwa od dostaw z Rosji. Do 2025 roku Litwa ma doprowadzić do przerzucenia swojej infrastruktury energetycznej z połączeń z dostawcami ze Wschodu do nowych sieci połączeń opierających się na partnerach z Zachodu. Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie Litwy ze Szwecją i Polską za pomocą połączeń elektroenergetycznych przez Morze Bałtyckie.

Saulius Kerza z Ministerstwa Transportu Litwy podkreślił znaczenie głównych projektów infrastrukturalnych, które mają być ukończone do 2030. W chwili obecnej główne wyzwania dotyczą projektów Via i Rail Baltica. Jednocześnie w ramach projektów infrastrukturalnych realizowane są również inwestycje w port w Kłajpedzie czy port lotniczy w Wilnie, podkreślał Kerza. Nadal jednak brakuje funduszy na realizację tych inwestycji. Na dokończenie projektu Rail Baltica brakuje 2 miliardy euro, na odcinku litewskim.

Skip to content