„Invest in Three Seas”. Wiceminister Paweł Jabłoński: Fundusz Trójmorza powstał, by przyciągnąć tu sektor prywatny

Podziel się tym wpisem:

Wiceminister spraw zagranicznych RP i pełnomocnik polskiego rządu ds. Inicjatywy Trójmorza Paweł Jabłoński podkreślił, że Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza to przedsięwzięcie oparte na zasadach wolnego rynku, wolne od politycznych nacisków. Jak przekonywał, pokazuje to potencjalnym inwestorom, że mogą bezpiecznie działać w regionie.

Paweł Jabłoński wziął udział w forum inwestycyjnym Inicjatywy Trójmorza „Invest in Three Seas”. Podczas swojego wystąpienia wyraził radość z tego, że format „nabiera rozpędu”, zarówno politycznego, jak i gospodarczego. Skupił się na Funduszu Inwestycyjnym Inicjatywy Trójmorza. Jak przekonywał, jest to przedsięwzięcie o dużym potencjalne, który wciąż nie został jeszcze zrealizowany.

Fundusz Trójmorza, czyli chęć przyciągnięcia sektora prywatnego

Wiceminister mówił, że Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza powstał w 2019 roku, ponieważ jego założyciele stwierdzili, że poza politycznymi celami współpracy państw Trójmorza należy „mieć także narzędzia, które mogą przyciągnąć sektor prywatny”. Wskazał też, że duże znaczenie w działaniu Funduszu ma to, że jest kierowany rynkowo, a nie politycznie.

– Ja, jako polityk, widzę Fundusz Trójmorza tylko z zewnątrz, nie mam nic do powiedzenia w sprawie konkretnych projektów, ponieważ są one oceniane przez zarząd – zaznaczył. https://www.youtube.com/embed/_C38WV1p9PQ?feature=oembed

„Nie jesteśmy alternatywą wobec UE”

Podkreślił, że decyzje podejmowane ws. inwestycji realizowanych przed Fundusz są oparte jedynie na przesłankach ekonomicznych. Ma to, jak przekonywał, duże znaczenie. – Pokazuje potencjalnym inwestorom, że jeśli chcą wydać pieniądze tutaj, na rynku, który ma wielkie potrzeby inwestycyjne (…) mogą robić to bezpiecznie, jest to opłacalne, nie będzie naruszane przez politykę – stwierdził.

Jednocześnie, mówił Paweł Jabłoński, Fundusz Trójmorza reprezentuje cele dwunastu państw Inicjatywy, dwunastu członków Unii Europejskiej. – Ta synergia jest bardzo ważna. Nasza Inicjatywa nie jest alternatywą wobec Unii Europejskiej. To jej część – powiedział wiceminister. Zaznaczył, że współpraca w ramach Trójmorza, ma przyczynić się do rozwoju cyfryzacji, transportu, energetyki, wzmocnienia tego regionu UE i „zapewnienia lepszych możliwości naszym obywatelom i zagranicznym inwestorom”.

Spotkanie z szefową MSZ Estonii

W ramach swojej wizyty w Estonii, Paweł Jabłoński, jak poinformowało MSZ, „przeprowadził także konsultacje dwustronne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które służyły omówieniu najważniejszych zagadnień w dwustronnej współpracy politycznej i gospodarczej, jak też zagadnienia regionalne oraz najbardziej aktualne kwestie z agendy UE”.

Ważną częścią dyskusji z przedstawicielami estońskiej dyplomacji, a także Kancelarii Premiera Estonii, były kwestie poświęcone „rozwojowi Inicjatywy Trójmorza”. – Realizacja celów Inicjatywy Trójmorza pozwoli szybciej i bardziej efektywnie wypełnić zobowiązania wynikające z naszego członkostwa w UE. Nasze działania będą sprzyjały wdrażaniu w szczególności polityki klimatycznej i agendy cyfrowej UE. Dlatego też proponujemy pogłębienie dotyczasowej współpracy trójmorskiej w ramach trzech filarów: transportu, energii i cyfryzacji, m.in. o kwestie wykorzystania wodoru i cyberbezpieczeństwo – cytuje wiceministra spraw zagranicznych polska dyplomacja.

Skip to content