KE prognozuje niskie bezrobocie w krajach Trójmorza w 2021 i 2022 r. W ścisłej czołówce Polska, Czechy, Węgry i Bułgaria

Podziel się tym wpisem:

Jak wynika z szacunków Komisji Europejskiej, w 2022 roku Polska będzie krajem o najniższym bezrobociu w UE (ma ono wynieść 3,3 proc.). Poniżej 4-proc. stopę bezrobocia przewiduje się też w Czechach, na Węgrzech i w Bułgarii.

Komisja Europejska przygotowała raport, w którym szacuje m.in. wzrost gospodarczy oraz stopę bezrobocia w państwach Unii Europejskiej w tym i przyszłym roku. KE przewiduje, że poprawiająca się sytuacja epidemiczna, która przełoży się na kolejne znoszenie obostrzeń, sprawi, że gospodarka – wspierana dodatkowo pieniędzmi z Funduszu Odbudowy – zanotuje odbicie. Kluczowy będzie – jak zaznaczono – sprawnie przeprowadzony proces szczepień europejskiej populacji.

Najniższe bezrobocie

W 2021 r. najniższe bezrobocie ma być w Polsce (3,5 proc.) i Czechach (3,8 proc.). W dziesiątce krajów UE, które najmniej ten problem dotknie w tym roku są też: Węgry (4,3 proc.), Bułgaria (4,8 proc.) Słowenia i Austria (po 5 proc.) i Rumunia (5,2 proc.).

Jeśli chodzi o 2022 r. poza Polską (najniższa stopa w UE – 3,3 proc.), Czechami (trzeci wynik – 3,5 proc.), Węgrami i Bułgarią (piąty i szósty najniższy wskaźnik w UE – odpowiednio 3,8 i 3,9 proc.), w pierwszej dziesiątce mieszczą się kolejne kraje Trójmorza. Są to Austria, Słowenia i Rumunia (po 4,8 proc.).

Najwyższe bezrobocie w krajach Trójmorza w 2022 r. prognozuje się na Litwie i Łotwie (7,1 proc. i 6,9 proc. – 17. i 18. wynik w UE).

Szacunki dot. wzrostu gospodarczego

Komisja Europejska oceniła też w jakim tempie rozwijać się będą gospodarki państw unijnej 27-tki.W przypadku państw Trójmorza w 2021 r. najbardziej optymistyczne szacunki dotyczą Rumunii (wzrost gospodarczy na poziomie 5,1 proc. PKB, trzeci wynik w Unii). Chorwacja, Węgry (oba kraje 5 proc. PKB), Słowenia i Slowacja (4,9 i 4,8-proc. wzrost PKB) zajmują kolejne miejsca. Najwyższy wskaźnik przewiduje się w tym roku w Hiszpanii – 5,9 proc. PKB.

Z kolei w 2022 r. – jak przewiduje KE – wśród państw o najwyższym wzroście gospodarczym w Unii Europejskiej znajdą się: Chorwacja (6,1 proc, 2. miejsce), oraz Łotwa (6 proc., 3 wynik w UE) i Węgry (5,5 proc., 4. najwyższy wskaźnik). W pierwszej dziesiątce znajdą się również: Polska (5,4 proc.), Słowacja (5,2 proc.) i Słowenia (5,1 proc.).

Skip to content