Kolejne inwestycje w wody wewnętrzne w Polsce. Czas na Zalew Szczeciński

Podziel się tym wpisem:

Rząd planuje m.in. przyspieszenie przygotowywania inwestycju na obszarze wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego. Takie informacje podane zostały w rozporządzeniu rządu.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego. Przygotowany on został przez resort infrastruktury.

Inwestycje w Zalewie Szczecińskim

W części: Ocena Skutków Regulacji (OSR) całego projektu wyjaśniono, że z biegiem ostatnich lat obserwowana jest „intensyfikacja procesów gospodarowania w polskich obszarach morskich”., co oznacza „przesłankę do kompleksowego uregulowania procesów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego”.

Projekt zakłada potrzebę zagospodarowania obszaru Zalewu Szczecińskiego względem różnych obszarów działalności lub pozostawienia w stanie naturalnym różnych części akwenu. Określa także obszary i warunki „ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, uprawiania rybołówstwa i akwakultury, poszukiwania, rozpoznawania kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż”.

Ułatwienia

W OSR wskazano, że przyjęcie planu ma przede wszystkim uprościć i skrócić czas ubiegania się o pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie szcztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na morskich wodach wewnętrznych, poprzez przekazanie kompetencji ze szczebla ministerialnego do dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

„Przewiduje się, że po przyjęciu planu nastąpi poprawa warunków dla inwestowania poprzez skrócenie czasu przygotowania inwestycji do uruchomienia. W przypadku działalności gospodarczej wymagającej pozwolenia, lokalizacji lub zgody administracyjnej. Plan będzie miał istotne pozytywne znaczenie” – podano w Ocenie (OSR).

Plan zakłada także wzmocnienie sfery gospodarczej okolicy, która jest ściśle powiązana z Zalewem Szczecińskim. Wskazano, że „plan może mieć istotny wpływ na wzrost gospodarczy gmin leżących nad Zalewem Szczecińskim, jeśli skutki jego wdrożenia będą prowadzić do nowych inwestycji, a jednocześnie uchroni środowisko przed zbyt intensywnym i nieuzasadnionym ekonomicznie wykorzystaniem przestrzeni”.

pap/gov.pl

fot. Pixabay/

Skip to content